Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 16/02/2014
Họ Vô Nhiễm tiên khởi có tên gọi là : Giáo khu 4. Đến năm 1987 Số gia đình Công giáo khoảng 40. Cùng với thời gian và sự phát triển của xã hội và giáo xứ, Họ Vô Nhiễm ngày một phát triển trong đức tin và đời sống. Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Danh mục