Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 23/03/2023
Thánh Giuse không để lại bài giảng nào cả! Chúng ta có rất nhiều bài giảng của các thánh tiến sĩ trong Hội Thánh, nhưng không có bài giảng nào của thánh Giuse. Không những bài giảng mà kể cả một câu nói của thánh Giuse cũng không. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 22/03/2023
“Chúng ta thường đọc Kinh thánh nhất, hoặc lắng nghe Lời Chúa nhiều nhất ở đâu?” Câu trả lời phải là nơi Thánh lễ. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 20/03/2023
Xin cho tôi biết để cho Chúa sử dụng đời mình hầu phục vụ cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 20/03/2023
Sau khi xưng tội và lãnh nhận ơn tha tội, chúng ta rất dễ nhận ra sự bình an nội tâm tỏa ra ngay từ chính nét mặt của người đó khi rời tòa giải tội. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 18/03/2023
Mùa Chay là khoảng thời gian đặc biệt (gồm 40 ngày chay thánh), Giáo hội muốn con cái mình chuẩn bị tâm hồn để cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua (Cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô – Mầu nhiệm trọng tâm của đời sống đức tin Kitô hữu) được sốt sắng hơn. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 17/03/2023
Thánh Giuse không gây chú ý về mình. Ngài lắng nghe và hành động, nêu gương cho người môn đệ phải như thế nào: một người nghe “lời Chúa và đem ra thực hành” Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 17/03/2023
Để đọc Kinh Thánh với niềm tin tốt, bằng cách nào? Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Sống đức tin >> Sống đạo