Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 26/05/2020
Không chỉ thay đổi về mặt từ ngữ, mà về cơ bản ý nghĩa của nó cũng khác nhau. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 26/05/2020
Thưa Cha, con thấy con chiên của cha cứ đi xưng tội rồi lại phạm tội, phạm tội rồi lại xưng tội, như vậy thì xưng làm gì cho mất công? Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 26/05/2020
Dù Chúa Giêsu đã lên trời, nhưng Ngài vẫn hiện diện với chúng ta cách thực sự và hữu hình. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 26/05/2020
Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 24/05/2020
Ước gì mỗi người Ki-tô hữu chúng ta biết noi gương Mẹ Maria để có sự khôn ngoan theo Tin Mừng, biết đào luyện lương tâm ngay thẳng, có tình yêu Thiên Chúa và tha nhân thật lớn lao, hầu sống sung mãn ơn gọi truyền thông của cuộc đời mình! Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 22/05/2020
“hãy là chính mình, và hãy là một con người hạnh phúc”, vì “một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng”. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 21/05/2020
Trong chúng ta, ai cũng mong có ngày được về quê thật của mình, vì “Sống gửi, thác về!”. Hơn nữa với người Ki-tô hữu, niềm tin về một quê hương vĩnh hằng luôn là một xác tín rất chắc thực và rõ ràng. Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Sống đức tin >> Sống đạo