Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 23/02/2024
Lịch Phụng vụ từ ngày 25.02.2024 đến 03.3.2024 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 17/02/2024
Lịch Phụng vụ từ ngày 18.02.2024 đến 25.02.2024 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/02/2024
Lịch Phụng vụ từ ngày 04.02.2024 đến 11.02.2024 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 27/01/2024
Lịch Phụng vụ từ ngày 28.01.2024 đến 04.02.2024 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 19/01/2024
Lịch Phụng vụ từ ngày 21.01.2024 đến 28.01.2024 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 12/01/2024
Lịch Phụng vụ từ ngày 14.01.2024 đến 21.01.2024 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 06/01/2024
Lịch Phụng vụ từ ngày 07.01.2024 đến 14.01.2024 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần