Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 17/02/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 17.02.2019 đến 24.02.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 10/02/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 10.02.2019 đến 17.02.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/02/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 03.02.2019 đến 10.02.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/01/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 27.01.2019 đến 03.02.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 20/01/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 20.01.2019 đến 27.01.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 13/01/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 13.01.2019 đến 20.01.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 06/01/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 06.01.2019 đến 13.01.2019 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần