Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 19/02/2021
Lịch Phụng vụ từ ngày 21.02.2021 đến 28.02.2021 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 14/02/2021
Lịch Phụng vụ từ ngày 14.02.2021 đến 21.02.2021 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 23/01/2021
Lịch Phụng vụ từ ngày 24.01.2021 đến 31.01.2021 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 15/01/2021
Lịch Phụng vụ từ ngày 17.01.2021 đến 24.01.2021 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 09/01/2021
Lịch Phụng vụ từ ngày 10.01.2021 đến 17.01.2021 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 01/01/2021
Lịch Phụng vụ từ ngày 02.01.2021 đến 10.01.2021 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 24/12/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 25.12.2020 đến 01.01.2021 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần