Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 08/12/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 08.12.2019 đến 15.12.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 30/11/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 01.12.2019 đến 08.12.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 23/11/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 24.11.2019 đến 01.12.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 16/11/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 17.11.2019 đến 24.11.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 09/11/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 10.11.2019 đến 17.11.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/11/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 03.11.2019 đến 10.11.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 27/10/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 27.10.2019 đến 03.11.2019 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần