Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 12/10/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 13.10.2019 đến 20.10.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 05/10/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 06.10.2019 đến 13.10.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/09/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 29.09.2019 đến 06.10.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 22/09/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 22.09.2019 đến 29.09.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 15/09/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 15.09.2019 đến 22.09.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 07/09/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 08.09.2019 đến 15.09.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 31/08/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 01.09.2019 đến 08.09.2019 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần