Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 28/03/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 29.03.2020 đến 05.04.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 21/03/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 22.03.2020 đến 29.03.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 07/03/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 08.03.2020 đến 15.03.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 29/02/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 01.03.2019 đến 08.03.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 15/02/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 16.02.2019 đến 23.02.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 08/02/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 09.02.2019 đến 16.02.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/02/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 02.02.2019 đến 09.02.2020 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần