Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 05/07/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 05.07.2020 đến 12.07.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 27/06/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 28.06.2020 đến 05.07.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 20/06/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 21.06.2020 đến 28.06.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 13/06/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 14.06.2020 đến 21.06.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 30/05/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 31.05.2020 đến 07.06.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 24/05/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 24.05.2020 đến 31.05.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 16/05/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 17.05.2020 đến 24.05.2020 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần