Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 21/04/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 21.04.2019 đến 28.04.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 14/04/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 14.04.2019 đến 21.04.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 07/04/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 07.04.2019 đến 14.04.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 31/03/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 31.03.2019 đến 07.04.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 25/03/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 24.03.2019 đến 31.03.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 17/03/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 17.03.2019 đến 24.03.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 10/03/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 10.03.2019 đến 17.03.2019 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần