Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 17/08/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 18.08.2019 đến 25.08.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 17/08/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 18.08.2019 đến 25.08.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 10/08/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 11.08.2019 đến 18.08.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/08/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 04.08.2019 đến 11.08.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 27/07/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 28.07.2019 đến 04.08.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 21/07/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 21.07.2019 đến 28.07.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 14/07/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 14.07.2019 đến 21.07.2019 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần