Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 09/12/2018
Lịch Phụng vụ từ ngày 09.12.2018 đến 16.12.2018 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/12/2018
Lịch Phụng vụ từ ngày 02.12.2018 đến 09.12.2018 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 30/11/2018
Hằng năm vào cuối tháng 11. sang đầu tháng 12. Dương lịch, Gíáo hội Công Giáo bắt đầu năm phụng vụ mới. Đang khi ngày tháng năm dương lịch cũ kết thúc vào ngày 31.12., và năm dương lịch mới bắt đầu từ ngày 01.01. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 25/11/2018
Lịch Phụng vụ từ ngày 25.11.2018 đến 02.12.2018 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 18/11/2018
Lịch Phụng vụ từ ngày 18.11.2018 đến 25.11.2018 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 11/11/2018
Lịch Phụng vụ từ ngày 11.11.2018 đến 18.11.2018 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 04/11/2018
Lịch Phụng vụ từ ngày 04.11.2018 đến 11.11.2018 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần