Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 16/06/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 16.06.2019 đến 23.06.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 09/06/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 09.06.2019 đến 16.06.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/06/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 02.06.2019 đến 09.06.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 26/05/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 26.05.2019 đến 02.06.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 19/05/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 19.05.2019 đến 26.05.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 12/05/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 12.05.2019 đến 19.05.2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 05/05/2019
Lịch Phụng vụ từ ngày 05.05.2019 đến 12.05.2019 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần