Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 03/06/2019
"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy." Tin Mừng thánh Gioan 14,23 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/06/2019
"Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con." Tin Mừng thánh Gioan 17,24a Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 18/05/2019
" Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." Tin Mừng thánh Gioan 14,35 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 15/05/2019
"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Tin Mừng thánh Gioan 13,34b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/05/2019
"Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi." Tin Mừng thánh Gioan 10,27 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/05/2019
"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Tin Mừng thánh Gioan 21,17b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/05/2019
“Phúc thay những người không thấy mà tin! " Tin Mừng thánh Gioan 20,29 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh