Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 12/04/2019
"Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết." Tin Mừng thánh Gioan 20,9 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/03/2019
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Tin Mừng thánh Luca 19,38a Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/03/2019
“Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa! " Tin Mừng thánh Gioan 8,11b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/03/2019
"Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy." Tin Mừng thánh Luca 15,24 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 13/03/2019
“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” Tin Mừng thánh Luca 13,5b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 13/03/2019
"Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! " Tin Mừng thánh Luca 9,35 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 10/03/2019
“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." Tin Mừng thánh Luca 4,8 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh