Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 12/10/2018
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Tin mừng thánh Luca 1,38 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 01/10/2018
“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô,thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” Tin Mừng thánh Máccô 9,41 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 21/09/2018
"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy." Tin Mừng thánh Máccô 9, 37 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 14/09/2018
VUI HỌC LỜI CHÚA Chúa Nhật XXIV - Thường Niên - Năm B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 27/08/2018
“Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Tin Mừng thánh Gioan 6,69 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 20/08/2018
“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Tin Mừng thánh Gioan 6,58b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/08/2018
"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." Tin Mừng thánh Gioan 6,-51 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh