Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 30/07/2019
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!" Tin Mừng thánh Luca 12,49 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 30/07/2019
“ Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." Tin Mừng thánh Luca 12,40 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 30/07/2019
"Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Tin Mừng thánh Luca 12,21 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 23/07/2019
"Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho". Tin Mừng thánh Luca 11,10 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 23/07/2019
"Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Tin Mừng thánh Luca 10,42b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 23/07/2019
"Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Tin Mừng thánh Luca 10,37 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/06/2019
"Anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Tin Mừng thánh Luca 10,20b Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh