Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (14.10.2018)
 Mac-cô đoạn 10 câu 23: Chúa Giêsu bảo các môn đệ rằng:/ “NHỮNG NGƯỜI GIÀU CÓ/ VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA KHÓ BIẾT BAO”.
Lạy Chúa Giê-su,/ để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình,/ xin đừng để chúng con quá cậy dựa vào của cải trần gian,/ nhưng tiên vàn biết làm giàu trong ân tình với Chúa và với nhau/ Amen.
TRUYỀN GIÁO TRUYỀN GIÁO

Chúng ta đã biết và nghe nói rất nhiều về công cuộc truyền giáo của Hội thánh, nhưng có lẽ, phần đông chúng ta lại nghĩ rằng công việc này là trách nhiệm thuộc hàng giáo phẩm, hàng giáo sĩ và các nhà truyền giáo chuyên biệt. Điều này dẫn đến một hệ quả đáng buồn, đó là phần đông tín hữu chúng ta lơ là đối với việc truyền giáo trong Hội thánh....
You are here: Trang chủ