Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 06/08/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11 - 19/08/2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 06/08/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 01 -10/08/2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 23/07/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 21 - 31/7/2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/06/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11 - 30/6/2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 01/06/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 01 – 10/06 /2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 18/05/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 21 - 31/05/2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 13/05/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11 - 20/05/2019 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Lời Chúa >> 5 phút Lời Chúa