Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 01/06/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 01 – 10/06 /2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 18/05/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 21 - 31/05/2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 13/05/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11 - 20/05/2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 01/05/2019
5 Phút Lời Chúa từ 01 - 10/05/2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 21/04/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 21 - 30 /04/2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 11/04/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11 - 20/4/2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 01/04/2019
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 01 -10/04/2019 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Lời Chúa >> 5 phút Lời Chúa