Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 10/12/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN 2 MÙA VỌNG C Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/12/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA MÙA VỌNG 1 NĂM C Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 20/11/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 19/11/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 22/10/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 13/10/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 07/10/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN B Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Lời Chúa >> 5 phút Lời Chúa