Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 18/05/2024
Thánh Gioan sinh tại Tút-xi. Sách sử không kể lại cho chúng ta điều gì về thời thơ ấu của thánh nhân. Chỉ cho chúng ta biết đời sống ngài từ khi lên ngôi giáo hoàng vào năm 532. Ngài đã chọn khẩu hiệu "Tất cả vì Danh Chúa". Và suốt cuộc đời, ngài thực hiện đúng theo lý tưởng đó Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 14/05/2024
Chúng ta biết thánh Mathia là một trong số các môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài đã theo Chúa Giêsu “Khởi từ lúc Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu về trời” (c. 22) Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 13/05/2024
Mỗi nơi Mẹ Maria hiện ra đều mang một dấu ấn và để lại ấn tượng kỳ diệu nơi mỗi người suốt thể kỷ này tới thế kỷ kia. Ngôn ngữ loài người không gì có thể diễn tả hết về người Mẹ. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 12/05/2024
Hai thánh Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô là binh sĩ phục vụ công chúa Đô-mi-tin-la, cháu hoàng đế Dô-mi-xi-en. Chính thánh Phêrô đã ban Bí tích Rửa tội cho các ngài và gia đình công chúa. Lòng đạo đức và trung thành của các ngài làm cho công chúa quý mến tín cẩn. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/05/2024
Thánh Phi-lip-phê sinh tại Bết-sai-đa, ở Ga-li-lê, đồng hương với thánh Phêrô và thánh An-rê. Ngay trong những ngày đầu đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã gặp ngài và kêu gọi theo Người." Đức Giêsu quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/05/2024
Thánh A-ta-na-xi-ô sinh năm 296, tại A-lét-xan-tri, nước Ai-cập. Từ nhỏ, ngài đã được hấp thụ một nền giáo dục tốt đẹp nơi gia đình. Lớn lên, ngài lại được Đức Giám mục giáo phận đem về dạy dỗ. Nhờ đó, thánh nhân thêm thông giỏi và tấn tới trên đường nhân đức, đặc biệt đời sống ngài thấm nhuần Kinh thánh. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 01/05/2024
Chắc chắn chúng ta phải hân hoan, vì người thợ vô danh ở Na-da-rét chẳng những là hiện thân cho giá trị chân tay trước mặt Chúa và Hội thánh mà còn là vị Giám hộ mẫn tiệp của mọi người và của các gia đình và các bạn lao động. Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Hạnh các Thánh