Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 16/08/2019
MỘT VỊ THÁNH ĐẦY KIÊN VỮNG. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 15/08/2019
Nói về Đức Maria, viết về Mẹ, muôn muôn đời sẽ không có ngôn từ nào hay chữ nào có thể diễn tả cho hết được những đặc ân và những nhân đức cao quí, tuyệt vời Thiên Chúa đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 14/08/2019
Cuộc đời của một con người được đánh giá bằng những việc tốt đẹp mình đã làm, đã để lại cho hậu thế. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 13/08/2019
Kế vị Thánh Urbanô I làm giáo hoàng khoảng năm 230 Ngài bị bắt đi lưu đày cùng với vị phản giáo hoàng là Hippôlitô, tới miền Sardinia trong thời kỳ bách hại của hoàng đế Maximinô. Ngài nổi danh và được kính nhớ vì đã tử đạo tại đó. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 12/08/2019
Ðọc lại gương các thánh, mỗi người không khỏi suy nghĩ về cuộc đời của các Ngài và rồi nhìn lại đời mình để thấy những gì còn thiếu nơi mình... Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 11/08/2019
Một con người, một cuộc đời dấn thân vì nước Trời. Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 10/08/2019
Hôm nay Hội thánh Rô-ma mời chúng ta mừng ngày thánh Lô-ren-sô vinh thắng, ngày ngài chà đạp thế gian hung tợn, khinh bỉ thế gian nịnh hót, thắng được Xa-tan bách hại trong hai hình thức đó Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Hạnh các Thánh