Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ HẢI SƠN HIỆP DÂNG THÁNH LỄ NHÂN NGÀY GIỖ 01 NĂM BÀ CỐ ANNA THÂN MẪU CHA PHAOLÔ NGUYỄN HỮU THỜI - NGUYÊN CHÁNH XỨ HẢI SƠN, NGUYÊN TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN BÀ RỊA.
Ngày đăng: 20/11/2018

ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ HẢI SƠN

HIỆP DÂNG THÁNH LỄ

NHÂN NGÀY GIỖ 01 NĂM BÀ CỐ ANNA

THÂN MẪU CHA PHAOLÔ NGUYỄN HỮU THỜI

NGUYÊN CHÁNH XỨ HẢI SƠN, NGUYÊN TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN BÀ RỊA.

Sáng thứ hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018, Ban Hành Giáo đại diện Cộng đoàn Giáo xứ Hải Sơn, đã về tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho Bà Cố Anna thân mẫu của cha Phaolô Nguyễn Hữu Thời, nguyên Chánh xứ Hải Sơn, nguyên Tổng Đại Diện (TĐD) Giáo Phận Bà Rịa, nhân ngày giỗ 01 năm tại tư gia thuộc Giáo xứ Phước Khánh, Giáo phận Xuân Lộc.

Đúng 10g00, Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Giám mục Giáo Phận Bùi Chu chủ tế cùng sự hiện diện của Cha Phaolô nguyên TĐD, Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh - Chánh xứ Phước Khánh, Quý cha nghĩa tử, Quý cha, Quý Tu sỹ và đại diện cộng đoàn các giáo xứ: Phước Khánh, Hải Sơn, Tân Châu, Quảng Nghệ và Cù Bị.

Tin & ảnh: Phước Khánh

 

You are here: Trang chủ >> Tin tức >> Sinh hoạt giáo xứ