Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 21.01.2024 đến 28.01.2024
Ngày đăng: 19/01/2024

Lịch Phụng vụ

từ ngày 21.01.2024 đến 28.01.2024 

 

Tháng Một 2024

Ý cầu nguyệnCầu cho sự đa dạng trong Giáo hội. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra các đặc sủng khác nhau trong cộng cộng đoàn Kitô hữu, khám phá sự phong phú của truyền thống và các nghi lễ khác nhau của Giáo hội Công giáo.

 

21      11      X    CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT LỜI CHÚA. Thánh vịnh tuần III. Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20. (Không cử hành lễ thánh Anê, trinh nữ, tử đạo).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Bình Ba.

 

Giáo huấn số 8

NHỮNG GIẤC MƠ TAN VỠ (tt)

Nền kinh tế toàn cầu lợi dụng các xung đột địa phương và việc thờ ơ với thiện ích chung, để áp đặt một mẫu hình văn hóa duy nhất. Nền văn hóa này thống nhất thế giới nhưng chia rẽ loài người và các quốc gia, bởi lẽ “khi càng toàn cầu hóa, xã hội làm chúng ta gần nhau nhưng không làm chúng ta thành anh em với nhau”. Chúng ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết trong một thế giới mang tính chất đám đông, một thế giới đề cao lợi ích cá nhân và hạ giá chiều kích của đời sống cộng đồng. Đúng là có nhiều thị trường, nhưng nơi đó con người chỉ đóng vai trò người tiêu thụ hay người qua lại đứng nhìn.

Trích Thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội

của Đức Thánh cha Phanxicô, ngày 03 tháng 10 năm 2020, số 12.

 

22      12      X    Thứ Hai. Thánh Vinhsơn, phó tế, tử đạo (Đ). 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

23      13      X    Thứ Ba. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Long Hương (2016).

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Phạm Hữu Công (2008)

24      14      Tr    Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

25      15      Tr    Thứ Năm. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.

Ngày bổn mạng: giáo điểm Ruộng Tre.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Giuse Võ Công Tiến (1999)

– Cha Giuse Vũ Quốc Vịnh (1999)

– Cha Matthêô Trần Bảo Long (2000)

– Cha Giuse Nguyễn Văn Lượng (2000)

– Cha Giuse Maria Nguyễn Bá Thanh Minh (2000)

– Cha Phaolô Trần Kim Phán (2000)

– Cha Antôn Nguyễn Văn Toàn (2000)

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến (2013)

26      16      Tr    Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mụcLễ nhớ. 2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9).

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Gioan Hoàng Gia Bình, OFM (1977)

27      17      X    Thứ Bảy. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phaolô Đỗ Cao Kiên (1967)

28      18      X    CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28. (Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh).

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Hòa Sơn (2018).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Vinh Châu.

 

Nguồn: GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần