Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 20.10.2019 đến 27.10.2019
Ngày đăng: 19/10/2019

Lịch Phụng vụ

từ ngày 20.10.2019 đến 27.10.2019 

 

Tháng Mười 2019

THÁNG MÂN CÔI

Ý cầu nguyệnCầu xin Chúa Thánh Thần. Xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần, khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới nơi Giáo hội.

 

20      22      X    CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo (Tr). Được cử hành lễ cầu cho việc rao giảng Tin mừng cho các dân tộc.

Tổng lạc quyên toàn quốc cho quỹ truyền giáo.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Bình Châu và Vũng Tàu.

21      23      X    Thứ Hai. Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

22      24      X    Thứ Ba. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

23      25      X    Thứ Tư. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Bênêđictô Ngô Minh Phước (1997)

– Cha Phanxicô Xaviê Đinh Huỳnh Phùng (1997)

– Cha M. Vincentê Phaolô Bùi Văn Hường OC (2013)

– Cha M. Bônaventura Trần Anh Sơn, OC (2013)

24      26      X    Thứ Năm. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

25      27      X    Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

26      28      X    Thứ Bảy. Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.

27      29      X    CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Phước Lâm (2018).

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Bông Trang, Kim Hải và Phước Thành.

 

Nguồn: GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần