Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 10.02.2019 đến 17.02.2019
Ngày đăng: 10/02/2019

Lịch Phụng vụ

từ ngày 10.02.2019 đến 17.02.2019 

 

Tháng Hai 2019

Ý cầu nguyệnCầu cho mọi người biết sống quảng đại. Xin cho mọi người biết quảng đại đón tiếp những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng dâm và bạo lực.

 

10      06      X    CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hay 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11. (Không cử hành lễ thánh Scôlastica, trinh nữ).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Hải Đăng.

11      07      X    Thứ Hai. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). St 1,1-19; Mc 6,53-56 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; 
Ga 2,1-11).

Ngày quốc tế bệnh nhân.

Ngày bổn mạng giáo xứ Hải Đăng.

12      08      X    Thứ Ba. St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

13      09      X    Thứ Tư. St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

14      10      Tr    Thứ Năm. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mụcLễ nhớ. St 2,18-25; Mc 7,24-30.

15      11      X    Thứ Sáu. St 3,1-8; Mc 7,31-37.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Micae Hoàng Phú Bảo (2007)

16      12      X    Thứ Bảy. St 3,9-24; Mc 8,1-10.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Vinhsơn Nguyễn Xuân Minh (2016)

17      13      X    CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20;
Lc 6,17.20-26. (Không cử hành lễ Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ).

 

* Nguồn : GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần