Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Thứ tư, ngày 18.03.2020 sau Chúa Nhật thứ III mùa chay - Năm A: THÁNH SY-RI-LÔ thành GIE-RU-SA-LEM
Ngày đăng: 18/03/2020

THÁNH SY-RI-LÔ thành GIE-RU-SA-LEM

Giám mục Tiến sĩ

Thánh Sy-ri-lô sinh tại Giê-ru-sa-lem năm 315, trong một gia đình đạo hạnh sốt sắng. Lớn lên, ngài dâng mình cho Chúa và vào chủng viện. Ngài mê say học hỏi Kinh Thánh. Lời Chúa đối với ngài như của ăn hằng ngày. Ngày nào, không đọc Lời Chúa, không học hỏi Kinh Thánh, ngài cảm thấy đói khát thiếu thốn. Nhờ Lời Chúa tác động, ngài tấn tới trên đàng nhân đức trọn lành, và vững vàng kiên cố chống lại các lạc giáo, bênh vực chân lý.Năm 345, ngài được thụ phong linh mục. Và không bao lâu sau thì được thăng chức Giám mục Giê-ru-sa-lem. Bắt đầu từ đó, ngài chuyên chăm lo giảng dạy giáo lý, hướng dẫn người ngoại giáo trở lại với Chúa.. Khắp nơi trong thành Giê-ru-sa-lem, người ta tuôn đến học giáo lý với ngài. Ngài nổi tiếng nhất về khoa giảng dạy các chân lý Kitô giáo. Ngài còn để lại cho Hội thánh 23 bài giáo lý và nhiều bài giảng thời danh. Dưới đây là một đoạn trong bài giáo lý ngài dạy tân tòng, chuẩn bị cho họ lãnh nhận phép rửa: Vậy hỡi con cái sự công chính, hãy nghe lời thánh Gioan khuyên bảo: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng. Hãy nhắc các ngại vật đi, để tiến thẳng đến sự sống đời đời. Nhờ đức tin chân thật, hãy sửa soạn các bình của tâm hồn cho sạch, để chịu lấy Chúa Thánh Thần. Hãy bắt đầu giặt áo sám hối bằng ăn năn đi, để khi được gọi vào phòng hôn phu, anh em đã trong sạch rồi.

Đức Hôn phu kêu gọi mọi người chẳng trừ ai, vì ân sủng thật rộng rãi và quãng đại. Tiếng các sứ giả đã tập họp mọi người, nhưng chính Người sẽ phân định ai được vào dự tiệc cưới là hình bóng về phép Rửa. Chớ gì trong số những người đã ghi tên, không một ai sẽ phải nghe lời sau đây: Hỡi bạn, sao bạn đến đây mà không mặc áo cưới? Ngược lại, ước gì hết thảy anh em sẽ được nghe nói: Hỡi người tôi tớ tốt lành và trung tín, vì con đã trung tín trong việc nhỏ, nên ta đặt con trông coi việc lớn, con hãy vào trong sự vui mừng của chủ con .

Qua các tác phẩm của thánh nhân, chúng ta thấy ngài rất sùng kính thánh giá Chúa Kitô. Ngài thường nói:

- Anh chị em chớ hổ thẹn vì thập giá Chúa Kitô. Hãy in nó trên trán, để ma quỷ thấy ngọn cờ đó của Vua Kitô thì run rẩy chạy trốn. Hãy làm dấu thánh giá khi ăn khi uống, lúc đứng khi ngồi, cũng như khi nằm ngủ, lúc thức dậy hay đi đường. Tắt một lời, anh chị em hãy làm dấu thánh giá trong mọi nơi, mọi lúc.

Công trạng lớn khác của thánh nhân là can đảm chống lại các lạc giáo, đặc biệt đối với bè rối A-ri-ô, là những kẻ chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu. Ngài đã bị nhóm người này truất phế 3 lần và đày đi khỏi Giê-ru-sa-lem. Nhưng nhờ kiên trì bền chí, thánh nhân cũng thắng họ và trở về làm Giám mục như trước.Năm 381, thánh nhân đi Công-tăn-ti-nô-pô-li tham dự Công đồng chung, và qua đời năm 386.

* Quyết tâm: Năng làm dấu thánh giá để xua trừ ma quỉ, tôn kính chúa Ba Ngôi và tưởng niệm Chúa chịu nạn chịu chết vì thương tôi, theo lời thánh Sy-ri-lô dạy. * Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh Giám mục Sy-ri-lô để giúp Hội thánh hiểu sâu hơn các mầu nhiệm của ơn cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban cho chúng con ơn hiểu biết Chúa Giêsu Kitô, Con Một Chúa, để được sống và sống dồi dào.

 

Nguồn : GP Vĩnh Long

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Hạnh các Thánh