Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
CÁO PHÓ: Ông Gioakim Nguyễn Xuân Hoàng- Sinh Năm: 1971, QQ: Nghệ An. Được Chúa gọi về Ngày: 24/10/2023. Hưởng Dương: 52 tuổi.
Ngày đăng: 25/10/2023

You are here: Trang chủ >> Danh mục >> Tin buồn