Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
CÁO PHÓ Ông GIUSE PHẠM VĂN HOÀNG Sinh năm: 1962 Tại: Thuận Nghĩa Từ trần, ngày 09 tháng 05 năm 2019 Tại: Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Gx. Hải Sơn,
Ngày đăng: 10/05/2019

CÁO PHÓ

 

 

 

Ông GIUSE

PHẠM VĂN HOÀNG

Sinh năm: 1962

Tại: Thuận Nghĩa

Từ trần, ngày 09 tháng 05 năm 2019

Tại: Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Gx. Hải Sơn,

 Phước Hòa, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Hưởng dương: 57 tuổi

Thánh Lễ An Táng được cử hành tại

Thánh Đường Giáo xứ Hải Sơn

Vào lúc: 04g30, ngày 11 tháng 05 năm 2019

Linh cửu được an nghỉ tại:

 Nghĩa Trang Giáo Xứ Hải Sơn

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ HẢI SƠN

XIN PHÂN ƯU CÙNG TANG GIA

& TANG QUYẾN!

You are here: Trang chủ >> Danh mục >> Tin buồn