Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 21.5.2023 đến 28.5.2023
Ngày đăng: 19/05/2023

Lịch Phụng vụ

từ ngày 21.5.2023 đến 28.5.2023 

 

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như một Đại Chúa nhật. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

 

Tháng Năm 2023

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Ý cầu nguyệnCầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội. Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao ca của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

 

21      03      Tr    CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn, tử đạo).

Ngày thế giới truyền thông xã hội.

Ngày chầu lượt: giáo xứ Phước Ân và giáo họ Tân Lâm.

 

Giáo huấn số 26

Sự cần thiết phải đào tạo Phụng vụ cách nghiêm túc và gắn liền với cuộc sống (tt)

Chúng ta hãy trở lại Phòng Tiệc ly ở Giêrusalem. Vào sáng ngày Lễ Ngũ tuần, Hội thánh được khai sinh, tế bào đầu tiên của một nhân loại mới. Chỉ có cộng đoàn gồm những người, nam cũng như nữ, đã được hòa giải nhờ ơn tha thứ, được sống vì Đức Kitô đang sống, chân thật vì có Thần Khí sự thật ở cùng, mới có thể mở rộng không gian chật hẹp của chủ nghĩa cá nhân, trong đời sống thiêng liêng.

Trích Tông thư Desiderio Desideravi  về đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa,

của Đức Thánh cha Phanxicô, ngày 29 tháng 6 năm 2022, số 32.

 

22      04      Tr    Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Maria Hoàng Phúc Lộc (1989)

23      05      Tr    Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

24      06      Tr    Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Phước Lộc (1993).

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Gioan B. Nguyễn Tiến Dũng, OC (2003)

25       07      Tr    Thứ Năm. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr); thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr); thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Giuse Trần Văn Cử (1975)

26       08      Tr    Thứ Sáu. Thánh Philiphê Nêri, linh mụcLễ nhớ. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha M. Phêrô Bình Nguyễn Hồng An, OC (2017)

– Cha M. Phêrô Tự Trần Văn Nhường, OC (2017)

– Cha M. Gioan Tân Phan Văn Toàn, OC (2017)

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giacôbê Phạm Văn Ninh (2021)

27       09      Tr    Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Sáng: Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ)St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

 

28       10      Đ    CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca Tiếp liên.

Ngày bổn mạng: giáo xứ Phước Ân.

Ngày chầu lượt: giáo xứ Suối Rao.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Phanxicô X. Trần Quang Châu (1969)

– Cha M. Antôn Thái Bá Đại, OC (2005)

 

Nguồn: GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần