Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN, NĂM B (09.6.2024)
Mác-cô đoạn 3 câu 29: Chúa Giê-su phán: “KẺ NÀO NÓI PHẠM THƯỢNG ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN,/ MUÔN ĐỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THA:/ NÓ MẮC TỘI MUÔN ĐỜI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ ma quỷ đã âm mưu xuyên tạc công cuộc cứu độ của Chúa/ thành việc của quỷ thần, là“nhờ tướng quỷ Ben-giê-bút mà trừ quỷ”./ Xin đừng để chúng con ra cứng lòng mà sa chước độc của thế lực gian dối,/ nhưng vững tin mà suy tôn Chúa làm trung tâm của những chọn lựa hàng ngày./ Amen.
TỘI PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN TỘI PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN

Tội phạm Chúa Thánh Thần chính là: Coi ma quỷ cao hơn Chúa Giêsu, -Xúc phạm nặng nề tới Thánh Danh, Chai lì ngoan cố chống đối Thiên Chúa trước các tác động của Ngài trong cuộc đời. ...
Điều gì xảy ra khi bạn né tránh ý muốn của Thiên Chúa? Điều gì xảy ra khi bạn né tránh ý muốn của Thiên Chúa?

Thiên Chúa không bao giờ muốn ai đó sống trong tội lỗi, hoặc muốn thấy con cái Ngài đau khổ, Ngài sẽ cho phép mọi việc xảy ra vì một mục đích cao cả hơn (Thánh Anphongsô Liguori)....
You are here: Trang chủ