Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 16/12/2019
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” Tin Mừng thánh Luca 2,14 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/12/2019
"EMMANUEN, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Tin Mừng thánh Mátthêu 1,23 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/12/2019
"Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại,kẻ nghèo được nghe Tin Mừng." Tin Mừng thánh Mátthêu 11,5a Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/12/2019
"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Tin Mừng thánh Mátthêu 3,2 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/12/2019
"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến." Tin Mừng thánh Mátthêu 24,42 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/10/2019
"Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng." Tin Mừng thánh Luca 20,34 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/10/2019
"Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này." Tin Mừng thánh Luca 19,9a Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh