Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 18/04/2019
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH NĂM 2019 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/04/2018
Giờ Phụng Vụ & Các Việc Đạo Đức Cần lưu ý trong Tháng 04/ 2018 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 25/03/2018
GIỜ PHỤNG VỤ VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG TUẦN THÁNH - 2018 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/02/2018
Giờ Phụng Vụ & Các Việc Đạo Đức Cần lưu ý trong Tháng 03/ 2018 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 01/02/2018
Giờ Phụng Vụ & Các Việc Đạo Đức Cần lưu ý trong Tháng 02/ 2018 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 05/01/2018
Giờ Phụng Vụ & Các Việc Đạo Đức Cần lưu ý trong Tháng 01/ 2018 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/12/2017
Giờ Phụng Vụ & Các Việc Đạo Đức Cần lưu ý trong Tháng 12/ 2017 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Danh mục >> Thông báo