Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH NĂM 2019
Ngày đăng: 18/04/2019

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH NĂM 2019 

 

I/ Thứ hai, thứ ba, thứ tư Tuần Thánh (ngày 15,16, 17/4): Giờ lễ như thường lệ, sau lễ chiều tiếp tục ngắm luân phiên lúc 19g00 . Cả ba ngày này có Dâng hạt.

 

II/ Thứ Năm Tuần Thánh (18/4):

* Buổi sáng: lúc 4g30 Ngắm 05 ngắm

* Buổi chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY  (16g30: Chuông 1; 17g00: chuông 2)

+ Chầu Thánh Thể : Ngay sau kiệu Thánh Thể ( dự kiến lúc 18g30 )

Phân công giờ Chầu:

18g30 – 19g00        Thiếu nhi và Giới Trẻ    19g00 – 19g30     G.họ Phê rô

19g30 – 20g00        G.họ Kitô Vua               20g00 – 20g30     G.họ  Gioan

20g30 – 21g00        G.họ Thánh Tâm           21g00 – 21g30     G.họ Vô Nhiễm 21g30 – 22g00 G.họ Giuse                     22g00 – 22g30     G.trưởng và H. mẫu

 

III/ Thứ Sáu Tuần Thánh 19/4 :

* 4g30 : Ngắm năm ngắm : ( Báo chuông như giờ thường lệ )

* 10g00 : Toàn xứ Đi đàng Thánh Giá trong nhà thờ : 9g30 trống 1 ; 10g00  trống 2.

* Chiều thứ sáu : TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU  (16g30: Trống 1, 17g00: Trống 2  và bắt đầu các nghi thức )

* 19g00 Ngắm mười ngắm : Báo trống nhất: 18 giờ 30; trống hai: 19 giờ 00

* Nghi thức đóng, tháo đanh và kiệu táng xác Chúa: (sau phần ngắm)

 

IV/ Thứ Bảy Tuần Thánh 20/4 : Báo trống như giờ thường lệ

* 4g30 : Ngắm dấu đanh : 6 giáo họ 1,2,3,4,5,6  và Ngắm 7 Sự Thương Khó : Legio

* 8g00 : Khai mạc cho giáo dân hôn chân Chúa :  trống nhất: 7g30; trống hai: 8g00

* Các Giáo họ luân phiên hôn chân Chúa, than Hang đá hoặc Đi Đàng Thánh Giá trong nhà thờ trong khoảng 1 giờ, theo lịch như sau :

8g30- 9g30:        G.ho Kitô Vua ;             9g30-10g30:                   G.ho Gioan ;

10g30-11g30:     G.hoVô Nhiễm              11g30-12g30:       G.ho Th. Tâm; 

12g30-13g30:     G.ho Giuse ;                   13g30-14g30:       G.ho Phêrô

* Chiều thứ bảy: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại khuôn viên nhà thờ

 16g30 : Trống nhất ; 17g00 : Trống nhì và bắt đầu Đi đàng thánh giá

* Tối thứ bảy : Thánh Lễ vọng Phục Sinh:  19g30 trống 1 ; 20g00 trống 2 và Thánh lễ 

 

V/ Chúa nhật Phục sinh 21/4 : giờ lễ như thường lệ

* Lễ Nhất :

* Lễ Nhì ( Thiếu nhi ):

* Lễ Chiều :  16g30 chuông nhất; 17g00 chuông nhì : Rước kiệu Chúa Phục Sinh và thánh lễ

 

BTV

 

You are here: Trang chủ >> Danh mục >> Thông báo