Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
GIỜ PHỤNG VỤ VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG TUẦN THÁNH - 2018
Ngày đăng: 25/03/2018

GIỜ PHỤNG VỤ VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG TUẦN THÁNH - 2018

 

  1. Các ngày: thứ hai, ba và tư, sau thánh lễ chiều, sẽ ngắm 5 sự thương khó Chúa.
  2. Sáng thứ năm không có thánh lễ, nhưng sẽ ngắm 5 sự thương khó Chúa. 8g30, có thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chánh tòa Bà Rịa.

Chiều có thánh lễ Tiệc ly lúc 17g00, và chầu Thánh Thể đến 21g00. Cụ thể:

- Sau kiệu thánh thể  – 19g00 : Thiếu nhi và giới Trẻ   

- 19g00 – 19g30 : G. họ Phêrô và G. họ Kitô Vua                 

- 19g30 – 20g00 : G. họ  Gioan và G. họ Giuse            

- 20g00 – 20g30 : G. họ Thánh Tâm và G. họ Vô Nhiễm      

- 20g30 – 21g00 : Gia trưởng và Hiền mẫu                   

      3. Thứ Sáu Tuần Thánh, những ai đã đến tuổi theo luật định, nhớ ăn chay kiêng thịt. Sáng, không có thánh lễ, nhưng sẽ ngắm 5 sự thương khó Chúa.

10g00, đi dàng Thánh Giá trọng thể trong nhà thờ.

17g00 cử hành nghi thức tưởng niệm Cuốc Thương Khó của Chúa.

19g00 sẽ ngắm 10 sự thương khó Chúa,  sau đó là nghi thức tháo đanh và táng xác.

     4. Sáng thứ bảy không có thánh lễ, nhưng sẽ ngắm Dấu Đanh và 7 sự Thương Khó Đức Mẹ.

8g00 đến 14g30, sẽ hôn kính Chúa Giêsu, Đấng đã chịu khổ hình vì chúng ta.

17g00, đi đàng Thánh Giá ngoài trời

20g00, lễ Vọng Phục Sinh.

Giờ hôn kính

Thời gian

Giáo họ

Trực

8g30 – 9g30

Phêrô

Ông Thư ký

9g30 – 10g30

Giuse

Ông Phó Nội

10g30 – 11g30

Thánh Tâm

Ông Phó Ngoại

11g30 – 12g30

Vô Nhiễm

Ông UV Quyết

12g30 – 13g30

Gioan

Ông UV Châu

13g30 – 14g30

Kitô Vua

Ông Chánh

 

     5. Chúa nhật Phục Sinh, giờ lễ như thường lệ. Trước thánh lễ chiều, sẽ rước kiệu mừng Chúa Phục Sinh. Chúa nhật Mừng Chúa Phục Sinh, các cháu thiếu nhi nghỉ học giáo lý và ban nấu ăn cũng nghỉ.

 

BTV

 

You are here: Trang chủ >> Danh mục >> Thông báo