Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
THƯỜNG VỤ BAN HÀNH GIÁO
Ngày đăng: 01/10/2014

DANH SÁCH BAN HÀNH GIÁO
Nhiệm kỳ : 2017 - 2021

I. Ban Thường vụ 

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

Ghi chú

1

 G.B.

Nguyễn Đức Minh

1950

T. Ban

0903053563

 

2

Vinhsơn

Đinh Văn Thiệu

1967

 P. Ngoại

01283559707

 

3

Phanxicô

Phạm Văn Tuấn

1956

 P. Nội

01647673707

 

4

Giuse

Nguyễn Đại Phú

1955

Thư ký

0982318266

 

5

 G.B.

Phạm Văn Quyết

1962

Ủy viên

01684149453

 

6

Phêrô

Đỗ Minh Châu

1961

Ủy viên

0933068214

 

II. Ban Điều hành các Họ

1. Họ Phêrô

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

Ghi chú

1

Đaminh

Phạm Văn Vường

1966

 T. Ban

0933756055

 

2

Gioan

Phạm Văn Chính

1969

 P. Nội

0898657910

Th nhi

3

Giuse

Phạm Đức Hiểu

1974

 P. Ngoại

0934191426

Th nhi

4

Maria

Nguyễn Thị Dung

1973

 T. ký

0987231691

 

5

Têrêsa

Nguyễn Thị Màu

1957

 P. Ngoại

01282192917

 

2. Họ Giuse

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

Ghi chú

1

Phêrô

Nguyễn Hữu Xuyến

1962

 T. Ban

01663004704

 

2

Đaminh

Đỗ Trọng Yên

1975

 P. Nội

01264665268

Th nhi

3

Đaminh

Đặng Văn Luật

1956

 P. Ngoại

0988846070

 

4

Maria

Phạm Thị Đông

1954

Thư ký

01217639803

 

 3. Họ Thánh Tâm

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

1

Hêrônimô

Phạm Hoàn

1969

 T. Ban

0938286602

 

2

Giuse

Lê Trọng Lợi

1964

 P. Nội

02543937064

3

 G.B.

Trần Văn Phước

1978

 P. Ngoại

0984697120

Th nhi

4

Têrêsa

Đỗ Thị Mây

1959

Phó

01212174788

 4. Họ Vô Nhiễm

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

Ghi chú

1

 G.B.

Nguyễn Vinh

1957

 T. Ban

0986598725

 

2

Phêrô

Nguyễn Minh Sơn

1959

 P. Nội

01627700321

 

3

Giuse

Phạm Văn Riệm

1977

 P. Nội

0908050008

Th nhi

4

Têrêsa

Bùi Thị Hồng Điệp

1968

 P. Ngoại

0976024200

 

5

Maria

Hà Thị Thạch

1948

Thư ký

02543891872

 

5. Họ Gioan Baotixita

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

Ghi chú

1

Giuse

Nguyễn Châu Sơn

1962

 T. Ban

01212722843

 

2

Giuse

Nguyễn Đức An

1965

 P.Ngoại

01277662222

Th nhi

3

Phêrô

Hà Văn Xuân

1970

 P. Nội

0996687991

 

4

Maria

Nguyễn Thị Báu

1954

Thư ký

0978866843

 

6. Họ Kitô Vua 

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

Ghi chú

1

Giuse

Trần Văn Ngọc

1966

 T. Ban

01264628933

 

2

Giuse

Trần Mạnh Phong

1957

 P. Nội

01222943033

 

3

Giuse

Nguyễn Văn Đạm

1965

 P. Ngoại

0902735089

Th nhi

4

Giuse

Chu Anh Ký

1973

 P. Ngoại

0933939800

 

5

Maria

Nguyễn Thị Huệ

1971

Thư ký

01638797874

 

Các bài viết cùng chủ đề
You are here: Trang chủ >> Danh mục