Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ GIÁNG SINH A
Ngày đăng: 16/12/2019
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ GIÁNG SINH A
 
Tin Mừng thánh Luca  2,1-14
Tin Mừng  
Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm (Mt 1:18 -25 )
1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
14 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."
 
1  In those days a decree went out from Caesar Augustus  that the whole world should be enrolled.
2 This was the first enrollment, when Quirinius was governor of Syria.
3 So all went to be enrolled, each to his own town.
4 And Joseph too went up from Galilee from the town of Nazareth to Judea, to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David,5 to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child.
6 While they were there, the time came for her to have her child,7 and she gave birth to her firstborn son.  She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn.
8  Now there were shepherds in that region living in the fields and keeping the night watch over their flock.
9 The angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear.
10 The angel said to them, "Do not be afraid; for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people.
11 For today in the city of David a savior has been born for you who is Messiah and Lord.
12 And this will be a sign for you: you will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger."
13 And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying:14  "Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests."

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)
a. Hoàng đế Âugúttô.
b. Hoàng đế Xêda.
c. Hoàng đế Nêron.
d. Hoàng đế Tibêriô.
 
02. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)
a. Tổng trấn Philatô.
b. Tổng trấn Phêlích.
c. Tổng trấn Phéttô.
d. Tổng trấn Quiriniô.
 
03. Sau khi sinh con, bà Maria làm gì? (Lc 2,7)
a. Dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh.
b. Thờ lạy Hài Nhi Giêsu và Con Thiên Chúa.
c. Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ.
d. Kiếm nhà trọ để cho Hài Nhi trú ngụ.
 
04. Sứ thần đã loan báo cho ai biết rằng: Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa (Lc 2,11)
a. Những nhà chiêm tinh.
b. Những người chăn chiên.
c. Dân thành Giêrusalem.
d. Con dân Ítraen.
 
05. Khi sứ thần đứng bên cạnh trong những người chăn chiên và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, họ có thái độ thế nào? (Lc 2,9)
a. Bối rối.
b. Vui mừng.
c. Hân hoan.
d. Kinh khiếp hãi hùng.
 
III. Ô CHỮ
vhtk
Những gợi ý

01. Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)

02. Người thành hôn với ông Giuse tên là gì? (Lc 2,5)

03. Bêlem là thành của vua nào? (Lc 2,11)

04. “Hôm nay, 1 ... ... ... đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2,11)

05. Hoàng đế La mã thời Đức Giêsu sinh ra tên là gì? (Lc 2,1)


06. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)
07. Tổng trấn xứ Xyri, thời Đức Giêsu sinh ra tên là gì? (Lc 2,2)

08.  “Vinh danh ... ... ... trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. (Lc 2,14)

09. Những người được sứ thần loan báo: “Hôm nay, 1 Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” họ làm nghề gì? (Lc 2,11)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế  cho loài người Chúa thương”
Tin Mừng thánh Luca 2,14


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ GIÁNG SINH
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giáng Sinh
* Câu Tin Mừng thánh Luca 2,12
"Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người:
 anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã,
 nằm trong máng cỏ."
II. TRẮC NGHIỆM 
01. a. Hoàng đế Âugúttô. (Lc 2,1)
02. d. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,2)
03. c. Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ (Lc 2,7)
04. b. Những người chăn chiên (Lc 2,11)
05. d. Kinh khiếp hãi hùng (Lc 2,9)

III. Ô CHỮ
 
01. Nguyên quán (Lc 2,3)
02. Maria (Lc 2,5)
03. Đavít (Lc 2,11)
04. Đấng Cứu Độ (Lc 2,11)
05. Âugúttô (Lc 2,1)
06. Sứ thần (Lc 2,11)
07. Quiriniô(Lc 2,2)
08. Thiên Chúa (Lc 2,14)
09. Chăn chiên (Lc 2,11)
 
Hàng dọc : Giáng Sinh
 
Nguồn: NGUYỄN THÁI HÙNG (gpbanmethuot.com)
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh