Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A
Ngày đăng: 02/12/2019

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A
Tin mừng thánh Mátthêu 1,18-24

 

Tin Mừng
 

Truyền tin cho ông Giu-se (Lc 2:1-7)

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
 

18 Now this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the holy Spirit.

19 Joseph her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly.

20 Such was his intention when, behold, the angel of the Lord  appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the holy Spirit that this child has been conceived in her.

21 She will bear a son and you are to name him Jesus,  because he will save his people from their sins."

22 All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: 23  "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means "God is with us."

24 When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home.
 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 1,20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18)
a. Bà Maria.
b. Bà Gioanna.
c. Bà Mácta.
d. Bà Maria Mácdala.

 

02. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
a. Vua Đavít.
b. Vua Saun.
c. Vua Hêrôđê.
d. Vua Pharaô.

 

03. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19)
a. Người chân thật.
b. Người công chính.
c. Người nghèo của Thiên Chúa.
d. Người đạo đức nhất của dân Ítraen.

 

04. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
a. Maria.
b. Gioan.
c. Môsê.
d. Giêsu.

 

05. Emmanuen nghĩa là gì? (Mt 1,23)
a. Thiên Chúa cứu độ.
b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
c. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
d. Đấng cứu chuộc con người.

 

III. Ô CHỮ 

 

vhtk

 

Những gợi ý

01. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

02. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18)

03. “ ... ... ... , nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23).

04. Theo Tin mừng Mátthêu, cha của ông Giuse tên là gì? (Mt 1,17)

05. Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con trai? (Mt 1,23)

06. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,21)

07. Đây là nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra (Mt 2,1).

08. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"EMMANUEN, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 1,23
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Truyền Tin cho thánh Giuse

* Câu Tin Mừng thánh Mátthêu 1,20
"Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về,
vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần."

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Bà Maria (Mt 1,18)
02. a. Vua Đavít  (Mt 1,20)
03. b. Người công chính. (Mt 1,19)
04. d. Giêsu  (Mt 1,21)
05. b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. (Mt 1,23)

III. Ô CHỮ  

01. Giêsu (Mt 1,21)
02. Maria (Mt 1,18)
03. Emmanuen (Mt 1,23)
04. Giacóp (Mt 1,17)
05. Trinh nữ (Mt 1,23)
06. Giuse (Mt 1,21)
07. Bêlem (Mt 2,1)
08. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)

Hàng dọc : EMMANUEN

Theo NGUYỄN THÁI HÙNG (gpbanmethuot.com)

You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh