Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Họ Phê-rô
Ngày đăng: 16/02/2014
Text Box:    Thánh Phêrô  Quan Thầy Bổn Mạng
ĐÔI NÉT SƠ LƯỢC

Họ Phêrô có địa bàn rộng. Năm 1987 được sát nhập thêm một phần của khu II. Ban đầu chỉ có khoảng chừng 20 gia đình, sống rải rác. Sau năm 1975 giáo dân trên khắp mọi miền đất nước quy tụ về đông hơn, Khu I trở thành Họ Phêrô đông giáo dân nhất Giáo xứ Hải Sơn.

Đời sống kinh tế của giáo dân trong Họ có nhiều gia đình khó khăn, nhưng nhờ vào sự quan phòng của Thiên Chúa, lời cầu bầu của Thánh Phêrô Quan Thầy, lòng nhiệt tâm và sự hy sinh của các Ban điều hành qua các thời kỳ, mà giáo dân trong Họ đã nêu cao tinh thần sống tốt đạo, đẹp đời. Đến nay đời sống kinh tế trong Họ cũng được phát triển theo hướng đi lên.

Hiện nay Họ Phêrô có khoảng 207 gia đình với 692 giáo dân.

Các sinh hoạt văn hóa, đạo đức cũng được phát huy tốt nhờ vào nhiều nhân tố tích cực, trong việc cống hiến cho giáo xứ và Họ Phêrô.

Hàng năm vào ngày 29/6, lễ mừng kính Thánh Phêrô bổn mạng được tổ chức trọng thể. 
Vào các dịp đại lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, Họ Phêrô tổ chức thăm viếng, tặng quà cho các gia đình nghèo, an ủi những người già cả, neo đơn, tạo nên được tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

Ban điều hành luôn quan tâm tới các đoàn thể đạo đức, nhiệt tình và sát cánh với giáo xứ trong mọi sinh hoạt.

Phát xuất từ những sinh hoạt đạo đức tốt nên Họ Phêrô được Ơn Thiên Triệu : 01 Linh mục dòng, 01 Nam tu sĩ và 02 nữ tu.

 

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

Nhiệm kỳ : 2017 - 2021

GIÁO HỌ : Phêrô

I. Ban Điều hành Giáo họ

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

Ghi chú

1

Đaminh

Phạm Văn Vường

1966

 T. Ban

0933756055

 

2

Gioan

Phạm Văn Chính

1969

 P. Nội

0898657910

 

3

Giuse

Phạm Đức Hiểu

1974

 P. Ngoại

0934191426

 

4

Maria

Nguyễn Thị Dung

1973

 T.ký

0987231691

 

5

Têrêxa

Nguyễn Thị Màu

1957

 P. Ngoại

01282192917

 

II. Ban Trị sự Giới Gia trưởng

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

Ghi chú

1

Phêrô

Phạm Văn Công

1970

 T. Ban

01685675770

 

2

Đaminh

Hoàng Ngọc Trung

1971

 P. Ban 

0126984188

 

III. Ban Trị sự Giới Hiền mẫu

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

Ghi chú

1

Maria

Phạm Thị Thơm

1981

 T. Ban

0937117393

 

2

Têrêxa

Trần Thị Thanh Tâm

1979

 P. Ban 

0938114641

 

IV. Ban Trị sự Giới Trẻ

TT

Tên thánh và tên gọi

Năm sinh

Chức vụ

Số Đ.T.

Ghi chú

1

Giuse

Phạm Đức Thuận

1993

 T. Ban

01643250119

 

2

Giuse

Vũ Đức Chinh

1994

 P. Ban 

0935036609

 

Các bài viết cùng chủ đề
You are here: Trang chủ >> Danh mục