Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ca Đoàn Xứ
Ngày đăng: 05/03/2014
1/ HÌNH THÀNH

Ca Đoàn Xứ Giáo xứ Hải Sơn do Cha Cố Giuse Nguyễn Kim Sơn, Chánh xứ tiên khởi thành lập năm 1974. Cha Cố Giuse cử ông Phêrô Vũ Văn Đương ở khu I làm Ca trưởng.

Năm 1975, Cha Cố Giuse nhận nhiệm sở khác. Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thời về làm Chánh xứ, thành lập các Ca Đoàn Khu và do Khu tự quản, hát lễ theo phiên trực của Khu.

Năm 1994, Cha Đaminh Bùi Văn Án về nhận trách vụ Chánh xứ Giáo xứ Hải Sơn, ngài quy tụ các ca đoàn ở các khu lại và thành lập Ca Đoàn Xứ, mừng bổn mạng vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

2/ PHỤNG VỤ

Ban đầu, Ca Đoàn Xứ trực hát lễ vào tất cả các ngày trong tuần và những ngày lễ lớn trong năm phụng vụ. Được sự mời gọi, hướng dẫn của Cha Đaminh Bùi văn Án số ca viên lúc bấy giờ rất đông, có lúc tới hơn 40 em, nhưng lúc khó khăn chỉ còn khoảng 10 ca viên. Tuy vậy, với phương châm “ Hát tốt là cầu nguyện hai lần”, mọi thành viên động viên nhau, dù ít vẫn sốt sắng hát phụng vụ các Thánh lễ.

Hiện nay số ca viên trong ca đoàn có khoảng 30 em, được dìu dắt bởi cha Chánh xứ.

BAN TRỊ SỰ ĐƯƠNG NHIỆM ( Nhiệm kỳ 2013 – 2017 )

Stt

Tên Thánh

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Maria

Nguyễn Thị Tuyết Lan

1955

Trưởng CĐ

2

Giuse

Phạm Ngọc Hiếu

1971

Phó

3

Anna

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

1972

Thư ký

 

Các bài viết cùng chủ đề
You are here: Trang chủ >> Danh mục