Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
TGM. Bà Rịa: THƯ RAO TIẾN CHỨC PHÓ TẾ – 2020
Ngày đăng: 13/04/2020

TGM. Bà Rịa:

THƯ RAO TIẾN CHỨC PHÓ TẾ – 2020

 

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA
—————————————————————————
227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp,
Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
(254) 3 73 78 73

Số : 080 – 20/TGM

Bà Rịa, ngày 05 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:  Quý Cha

                  Quý Tu Sĩ nam nữ, các Chủng sinh

                   Và Anh Chị Em tín hữu

                   Giáo Phận Bà Rịa

Anh Chị Em thân mến,

Trong tâm tình sốt sắng của Tuần Thánh hướng đến niềm vui Mừng Chúa Phục Sinh, tôi vui mừng báo tin cho Anh Chị Em: Giáo phận chúng ta sẽ có 05 Chủng sinh dự kiến tiến chức phó tế:

1. Thầy PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN ANH, 33 tuổi           

đang phục vụ tại Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo hạt Vũng Tàu.

2. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN HẬU, 32 tuổi.

đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Bà Rịa.

3. Thầy GIUSE TRẦN HỮU HỢP, 34 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Vũng Tàu, Giáo hạt Vũng Tàu.

4. Thầy PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH LƯƠNG, 36 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Long Hương, Giáo hạt Long Hương.

5. Thầy GIUSE TRẦN KIM THÔNG, 35 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Xuân, Giáo hạt Xuyên Mộc.

Vì chức phó tế là chức thánh, và phó tế được tuyển chọn giữa mọi người để phục vụ cộng đồng dân Chúa, nên trước khi chính thức gọi các thầy tiến chức, tôi cần biết rõ các thầy có ngăn trở gì không. Vậy xin quý cha thông báo tin vui này tại các nhà thờ Giáo xứ, Giáo họ biệt lập và các nhà nguyện Dòng tu trong toàn Giáo phận để mọi người biết và cầu nguyện, vào các Thánh lễ Chúa Nhật sau đây:

* Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 12-04-2020

* Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày 19-04-2020

* Chúa Nhật III Phục Sinh, ngày 26-04-2020

Ai thấy có vấn đề gì liên quan đến việc tiến chức của các thầy, xin hãy báo cho tôi biết bằng thư dán kín, hoặc trực tiếp gặp tôi tại Tòa Giám Mục Bà Rịa; thời hạn chót là ngày 27-04-2020.

Vì thánh chức phó tế là hồng ân cao quý, nên Anh Chị Em hãy hiệp ý với các thầy tiến chức tạ ơn Thiên Chúa, và dâng lời cầu nguyện cho các thầy sống xứng đáng với tác vụ sẽ được lãnh nhận.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô luôn ở cùng Anh Chị Em.

Thân mến chào Anh Chị Em.

(đã ấn ký)

+ EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN

                                                                                            Giám mục Giáo phận Bà Rịa

 

GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Tin tức >> Tin Giáo Phận