Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch truyền hình trực tuyến CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH & PHỤC SINH tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa
Ngày đăng: 04/04/2020

Lịch truyền hình trực tuyến

CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH & PHỤC SINH

tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa

 

***

1.   LỄ LÁ – 05.4.2020

·        Chiều Thứ Bảy: 17 giờ – 19 giờ

·        Ngày Chúa nhật:  05 giờ – 07 giờ – 17 giờ – 19 giờ

2.   THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH:  05g00 – 19g00

3.   THỨ NĂM TUẦN THÁNH – 09.4.2020

·        Thánh lễ Truyền Dầu: 8 giờ

·        Thánh lễ Tiệc Ly: 17 giờ

4.   THỨ SÁU TUẦN THÁNH – 10.4.2020

·        Nghi thức suy tôn Thánh giá: 17 giờ

5.   CANH THỨC PHỤC SINH – 11.4.2020: 19 giờ

6.   CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 12.4.2020: 05 giờ – 07 giờ – 17 giờ – 19 giờ

 

Nguồn : GPBa2 Rịa 

You are here: Trang chủ >> Tin tức >> Tin Giáo Phận