Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19
Ngày đăng: 23/03/2020

Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích:

Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19

 

Số 153/20 

You are here: Trang chủ >> Tin tức >> Tin Giáo Hội Hoàn Vũ