Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Tin ảnh: GIÁO XỨ HẢI SƠN THÁNH LỄ MÙNG MỘT TẾT CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI, LỘC THÁNH ĐẦU NĂM, CỘNG ĐOÀN CHÚC TUỔI CHA XỨ VÀ CHA MARTINO.
Ngày đăng: 16/02/2019

Tin ảnh:

GIÁO XỨ HẢI SƠN - CỬ HÀNH ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019

THÁNH LỄ MÙNG MỘT TẾT CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI,

LỘC THÁNH ĐẦU NĂM

CỘNG ĐOÀN CHÚC TUỔI CHA XỨ VÀ CHA MARTINO.

(ảnh: Phước Khánh)

 

You are here: Trang chủ >> Tin tức >> Sinh hoạt giáo xứ