Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 30.4.2023 đến 06.5.2023
Ngày đăng: 28/04/2023

Lịch Phụng vụ

từ ngày 30.4.2023 đến 06.5.2023

Mùa Phục Sinh

Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như một Đại Chúa nhật. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).

 

30      11      Tr    CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10. (Không cử hành lễ thánh Piô V, giáo hoàng).

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

 

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ các giáo xứ Hải An (2012) và Xuân Trường (2019): Dời vào thứ Hai, ngày 01.5.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Hòa Tân, Ngãi Giao và Trung Đồng.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Giuse Vũ Văn Tân (1967)

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Matthêô Chu Thanh Liêm (2005)

 

Giáo huấn số 23

Thái độ ngỡ ngàng thán phục trước mầu nhiệm Vượt qua: Một yếu tố thiết yếu của Phụng vụ (tt)

Ngỡ ngàng thán phục là thái độ thiết yếu của hành động phụng vụ, vì đó là thái độ của những người, biết họ đang tham dự vào tính cách đặc thù của các hành vi mang tính biểu tượng; đây là thái độ ngỡ ngàng thán phục của những người đang trải nghiệm năng lực của biểu tượng, năng lực ấy không dẫn đến những khái niệm trừu tượng, nhưng đúng hơn, chứa đựng và diễn đạt điều được biểu thị qua tính chất cụ thể của biểu tượng.

Trích Tông thư Desiderio Desideravi  về đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa,

của Đức Thánh cha Phanxicô, ngày 29 tháng 6 năm 2022, số 26.

 

Tháng Năm 2023

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Ý cầu nguyệnCầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội. Xin cho các phong trào và các nhóm trong Giáo hội, mỗi ngày tái khám phá sứ mạng loan báo Tin mừng của mình, biết dùng các đặc sủng để phục vụ cho các nhu cầu thế giới.

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao ca của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

 

01.05 12.03 Tr    Thứ Hai. Thánh Giuse thợ (Tr). Cv 11,1-18; Ga 10,11-18 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hoặc Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ các giáo xứ Hải An (2012), Bông Trang (2016) và Xuân Trường (2019).

Ngày bổn mạng: các giáo xứ Bình Châu, Đông Xuyên, Hòa Phước, Hòa Xuân, Láng Cát, Phước Thành, Tân Phước, Thiện Phước và Xuân Ngọc.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm (1969)

– Cha Giuse Nguyễn Văn Hậu (1974)

02      13      Tr    Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánhLễ nhớ. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Giustinô Hồ Hữu Công, OC (2006)

03      14      Đ    Thứ Tư. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

Ngày bổn mạng: giáo xứ Chánh tòa.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Gioan Nguyễn Xuân Thu, CSsR (2001)

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phaolô Nguyễn Minh Tri (1990)

04      15      Tr    Thứ Năm đầu tháng. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

05      16      Tr    Thứ Sáu đầu tháng. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Phú Hà (2011).

Tại Tượng đài Chúa Kitô Vua, núi Tao Phùng:

17g00: Thánh lễ.

06      17      Tr    Thứ Bảy đầu tháng. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Láng Cát (2019).

Kỷ niệm ngày Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm Giám mục Chánh tòa Bà Rịa (2017).

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phêrô Nguyễn Văn Lạc (2001)

Tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu:

10g00 :    Thánh lễ

19g00 : – Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ

            – Lần hạt Mân Côi

            – Chầu Mình Thánh Chúa

 

07      18      Tr    CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục của Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm (1992).

 

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Long Toàn và Thiện Phước.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Antôn Trần Quang Châu (2011)

– Cha Augustinô Vũ Quang Hiến (2011)

– Cha Phêrô Nguyễn Minh Hùng (2011)

– Cha Antôn Nguyễn Minh Trí (2011)

– Cha Giuse Trần Hữu Tuyến (2011)

– Cha Micae Lê Công Khanh (2012)

 

Nguồn: GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần