Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 28.02.2021 đến 07.03.2021
Ngày đăng: 27/02/2021

Lịch Phụng vụ

từ ngày 28.02.2021 đến 07.03.2021 

 

Mùa Chay

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).

 

28     17      Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAYThánh vịnh tuần II. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Nam Đồng và Vinh Hà.

 

Tháng Ba 2021

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Ý cầu nguyệnCầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải. Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải, với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

 

01.03 18.01 Tm  Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

02      19      Tm  Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

03      20      Tm  Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

04      21      Tm  Thứ Năm đầu tháng. Thánh Casimirô. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

05      22      Tm  Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

Tại Tượng đài Chúa Kitô Vua, núi Tao Phùng:

17g00: Thánh lễ.

06      23      Tm  Thứ Bảy đầu tháng. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

Tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu:

10g00     :       Thánh lễ

19g00  :         – Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ

– Lần hạt Mân Côi

– Chầu Mình Thánh Chúa

 

07      24      Tm  CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IIIXh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc cùng với kinh Tiền tụng năm A: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42). (Không cử hành lễ thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fênicita, tử đạo).

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Đông Hải vàQuảng Thành.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Antôn Đoàn Duy Đông (1988)

 

Nguồn: GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần