Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 19.01.2019 đến 26.01.2020
Ngày đăng: 18/01/2020

Lịch Phụng vụ

từ ngày 19.01.2019 đến 26.01.2020 

 

THÁNG MỘT 2020

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới. Xin cho các Kitô hữu, những người theo các tôn giáo khác nhau, tất cả những người thành tâm thiện chí, cùng nhau kiến tạo hòa bình và công lý trên thế giới.

 

19           25        X         CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

Ngày quốc tế di dân và tị nạn.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Sơn Hòa và Thủ Lựu.

 

20           26        X         Thứ Hai. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).

1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.

Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục của Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (2016).

21           27        Đ         Thứ Ba. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Antôn Vũ Hữu Lệ, OFM (2000)

22           28        X         Thứ Tư. Thánh Vinhsơn, phó tế, tử đạo (Đ). 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

23           29        X         Thứ Năm. 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Long Hương (2016).

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Phạm Hữu Công (2008)

24           30        Tr         Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

Có thể cử hành lễ tùy nhu cầu (x. IM 373): Lễ Giao thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

25           01.01   Tr         Thứ Bảy. MỒNG MỘT TẾT CANH TÝ. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Có thể cử hành lễ tùy nhu cầu (x. IM 373): Lễ Tân niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Giuse Võ Công Tiến (1999)

– Cha Giuse Vũ Quốc Vịnh (1999)

– Cha Matthêô Trần Bảo Long (2000)

– Cha Giuse Nguyễn Văn Lượng (2000)

– Cha Giuse Maria Nguyễn Bá Thanh Minh (2000)

– Cha Phaolô Trần Kim Phán (2000)

– Cha Antôn Nguyễn Văn Toàn (2000)

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến (2013)

26           02        Tr         CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. CHÚA NHẬT LỜI CHÚA. Thánh vịnh tuần III. Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17;

Mt 4,12-23 (hay Mt 4,12-17). (Không cử hành lễ thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục).

Có thể cử hành lễ tùy nhu cầu (x. IM 373): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

Ngày chầu lượt: giáo xứ Bình Ba.

 

Nguồn: GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần