Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 03.11.2019 đến 10.11.2019
Ngày đăng: 02/11/2019

Lịch Phụng vụ

từ ngày 03.11.2019 đến 10.11.2019 

 

Tháng Mười Một 2019

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ý cầu nguyệnCầu cho vùng Cận Đông. Xin cho vùng cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

Ngay từ buổi đầu Kitô giáo, Hội thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (x. 2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Lưu ý

Việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

  1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh cho đến nửa đêm ngày lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), thì được hưởng một ơn đại xá, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 20)
  2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 10).
  3. Các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được huởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §2, 10).

Lưu ý

  1. Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau này).
  2. Hôm nay không được cử hành thánh lễ nào khác, ngoại trừ thánh lễ an táng.
  3. Mỗi Thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong sách bài đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài đọc các thánh lễ chung,.., 1973, trang 225-249, hoặc Nghi thức An táng, Nhà Xuất bản Tôn giáo – Hà Nội, 2014, trang 59 – 100).

03      07      X    CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10. (Không cử hành lễ thánh Martinô Porres, tu sĩ).

Ngày cầu nguyện cho các đức giám mục và các linh mục trong giáo phận đã qua đời:

– 09g30: Thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa.

04      08      Tr    Thứ Hai. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mụcLễ nhớ. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

05      09      X    Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

Kỷ niệm ngày qua đời:

– Cha Đaminh Trần Thế Huy (2014)

– Cha Phêrô Nguyễn Văn Giản (2017)

06      10      X    Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

07      11      X    Thứ Năm đầu tháng. Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.

08      12      X    Thứ Sáu. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

09      13      Tr    Thứ Bảy. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

10      14      X    CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38 (hay Lc 20,27.34-38). (Không cử hành lễ thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh).

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Long Tâm (2012).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Láng Cát.

 

Nguồn: GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần