Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 16.06.2019 đến 23.06.2019
Ngày đăng: 16/06/2019

Lịch Phụng vụ

từ ngày 16.06.2019 đến 23.06.2019 

 

Tháng Sáu 2019

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ý cầu nguyệnCầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn, biết tích cực dấn thân, để liên đới với những người nghèo khổ nhất.

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Giêsu, và nhất là nơi cái chết của Người trên thập giá vì tội lỗi chúng ta. Thánh tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình yêu lạ lùng đó.

 

16      14      Tr    CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Cn 8,22-31; Rm 5,1-5;
Ga 16,12-15.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Phước Tân (2010): dời vào thứ Hai, ngày 17.06.

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Đất Đỏ, Hải An, Long Tâm, Phước Lộc và Vinh Trung.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Nguyễn Thanh Đô (2003)

17      15      X    Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ  Phước Tân (2010).

18      16      X    Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Antôn Trần Minh Hiển (2014)

19      17      X    Thứ Tư. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà nguyện Hội dòng Mến Thánh giá Bà Rịa (2013).  

20      18      X    Thứ Năm. 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiệu, AA (2015)

21      19      Tr    Thứ Sáu. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm, CSsR (1975)

22      20      X    Thứ Bảy. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34.

23      21      Tr    CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ họ (lễ cầu cho giáo dân). St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17.

Ngày bổn mạng giới Thiếu nhi.

Tổng lạc quyên giúp đào tạo các chủng sinh (dịp lễ thánh Phêrô – Phaolô, tông đồ).

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Lam Sơn và Long Điền.

Chiều: Không cử hành lễ Vọng Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả.

 

GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần