Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11 - 31/10/2019
Ngày đăng: 16/10/2019

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11 - 31/10/2019

11/10/19 THỨ SÁU TUẦN 27 TN

Thánh Gio-an XXIII, giáo hoàng

Lc 11,15-26

NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA

 

“Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”(Lc 11,19-20)

Suy niệm: Đừng hiểu cách nói “ngón tay của Thiên Chúa” một cách lệch lạc theo kiểu Maradona ghi bàn bằng tay của mình rồi nói “xiên xẹo” đó là “bàn tay của Chúa”! Lịch sử cứu độ đã coi việc Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai-Cập là công cuộc kỳ diệu do “ngón tay Thiên Chúa” can thiệp, tay quyền năng và sức mạnh. Khi nói Đức Giê-su dùng “ngón tay Thiên Chúa” để trừ quỉ, thánh Lu-ca muốn tuyên xưng rằng Đức Giê-su là Đấng có quyền năng trên mọi thế lực ác thần, hôm nay đang tiếp tục dùng quyền năng Thiên Chúa cứu rỗi từng con người. Ngài giảng dạy và làm phép lạ cứu chữa để chứng minh Ngài là Đấng có quyền năng tha tội, quyền chỉ dành riêng cho Thiên Chúa.

Mời Bạn: Có bao giờ bạn ngồi nhìn lại một ngày sống qua để nhận biết bàn tay Chúa can dự vào cuộc đời bạn không? Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn cho chúng ta dấu chỉ của thời đại. Chỉ khi dựa vào Lời Chúa, chúng ta mới tìm ra ý nghĩa trọn vẹn của những dấu chỉ đó, và nhờ đó nhận ra Thiên Chúa quyền năng đang hiện diện hôm nay, nơi này để tin yêu phó thác.

Chia sẻ: Bạn kể ra những việc Chúa làm hôm nay trong thế giới này.

Sống Lời Chúa: Giúp nhau nhận ra ơn Chúa giúp trong những việc chung đang làm để cảm tạ Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho tâm trí con sáng tỏ để nhận biết Chúa ở bên con không rời. Hơn thế, Chúa còn ở trong con bằng Thánh Thể Chúa. Ôi lạy Chúa của lòng con.

 

12/10/19 THỨ BẢY TUẦN 27 TN

Lc 11,27-28

MỐI PHÚC THỨ CHÍN

 

“Phúc thay người lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.” (Lc 11,27-28)

Suy niệm: Tám mối phúc thật được gồm tóm vào một mối: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”. Nghe chưa đủ, còn phải thực hành. Không thể thực hành đúng, nếu không lắng nghe và hiểu cho đúng. Nêu lên “mối phúc thứ chín” này Chúa Giê-su ngầm tôn vinh Đức Mẹ không chỉ vì đã “cưu mang và cho Ngài bú mớm” mà nhất là vì Mẹ nêu gương sống khiêm nhu đón nhận Lời Chúa, suy niệm trong lòng, và thực hành. Mẹ đúng là người có phúc thật.

Mời Bạn: Chúng ta có biết bao nhiêu dịp nghe Lời Chúa: nào là khi tham dự thánh lễ, nào là đọc và suy niệm Lời Chúa cá nhân hoặc trong gia đình. Nhưng có thật chúng ta đã tận dụng những dịp tốt này để nghe Lời Chúa chưa? Hoặc giả chúng ta vẫn nghe, nhưng phải chăng chúng ta vẫn mãi chưa là người có phúc, bởi chúng ta nghe cách lơ đễnh, không nghe với lòng tin yêu, không chú tâm suy gẫm, hầu có thể sống Lời Chúa. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chỉnh đốn lại cung cách nghe - hiểu - sống Lời Chúa. Đừng để Lời Chúa chúng ta qua đi vô ích!

Chia sẻ: Gia đình bạn, cá nhân bạn đã dành những thời gian nào để đọc, nghe Lời Chúa? Và đã có những quyết tâm cụ thể để thực hành Lời Chúa chưa?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm ngay hôm nay tận dụng mọi cơ hội để thực hành lời Chúa dạy ngõ hầu hạt giống Lời Chúa trổ sinh những bông hạt mới để dâng lên Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để hôm nay trôi đi mà không đưa con tiến thêm một bước trên đường sống theo Lời Chúa, để con được hưởng phúc dành cho kẻ biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Amen.

 

13/10/19 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – C

Lc 17,11-19

ĐỀ CAO LÒNG BIẾT ƠN

 

Một người trong bọn họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.(Lc 17,15)

Suy niệm: Mười người phong cùi được Chúa chữa lành cách nhẹ nhàng qua một câu nói: “Hãy đi trình diện các tư tế.” Phải chăng vì thế mà “chín người kia” nghĩ rằng mình khỏi bệnh là chuyện “tự nhiên” chứ không phải là một “ơn” do sự can thiệp siêu nhiên của Chúa Giê-su? Chỉ có một người biết mình được khỏi bệnh là một “ơn”, anh “biết ơn” và “quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa.” Thật phũ phàng, số người biết tạ ơn Thiên Chúa chỉ có 1.10! Mà người ấy lại là người xứ Sa-ma-ri, vốn bị người Do Thái cho là quân ngoại đạo!

Mời Bạn: Biết ơn là một trong những đức tính cao quý nhất của con người. Ông bà chúng ta dạy: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Người có lòng biết ơn như được tăng thêm giá trị cho chính họ, dù họ là ai, thuộc quốc gia hay tôn giáo nào. Không ai có thể tự lo cho mình mọi thứ mình cần. Nói cho thấu đáo, tất cả những gì chúng ta đang có, kể cả sự hiện hữu của mình, chúng ta đều đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Tất cả, từ những thứ rất nhỏ bé, vô hình, ngay cả không khí hằng ngày mình hít thở, tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Tôi có nhận ra hồng ân của Ngài tặng ban cho tôi không? Và tôi có ở trong số người quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa hay trong số “chín người kia”?

Sống Lời Chúa: Hãy chia sẻ một ơn mình nhận trong ngày hôm nay mà mình cho là có giá trị to lớn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con và ban cho chúng con muôn vàn ơn phúc. Xin giúp chúng con nhận ra giá trị của ơn Chúa, nhất là Đấng ban ơn cho chúng con để chúng con thường xuyên nói lời tạ ơn Chúa.

 

14/10/19 THỨ HAI TUẦN 28 TN

Thánh Ca-lít-tô, giáo hoàng, tử đạo

Lc 11,29-32

NHẬN BIẾT SỨ ĐIỆP CỨU RỖI

 

“Quả thật, ông Gio-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

Suy niệm: Tại Mê-ri-ba, bên mạch nước trổ ra từ tảng đá, dân Do Thái đã từng “thách thức Chúa dù đã thấy những dấu lạ Ngài làm” (x. Xh 17,7; Tv 94,8-9). Người Do Thái thời Chúa Giê-su cũng mang não trạng thách thức đó. Dù Gio-na trở nên dấu lạ cho dân Ni-ni-vê nhưng nơi người Do Thái thì sứ điệp thống hối của ông lại không được nhận biết. Không ít lần họ đã thách thức Chúa Giê-su, đòi Ngài làm một “dấu lạ từ trời” (Mt 16,1). Nhưng ngay từ đầu Ngài đã khước từ cơn cám dỗ “làm phép lạ” này: “Có lời chép rằng: ‘Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi’.” (Lc 4,12). Mặc dù Ngài có làm những phép lạ như dấu hiệu chứng thực Ngài là “Đấng phải đến” (Mt 11,2-6), Ngài chỉ xác nhận dấu lạ Gio-na mới là lời tiên báo về Ngài là dấu lạ tối hậu, đó là cuộc tử nạn và phục sinh của chính Ngài để mang lại ơn cứu độ: “Quả thật, ông Gio-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy” (Mt 12,40).

Mời Bạn: Dấu lạ chỉ “lạ” khi người ta đón nhận sứ điệp cứu độ mà nó chuyển tải và hoán cải tâm hồn. Dấu lạ Giê-su Kitô có trở thành dấu lạ cho bạn chưa hay nói cách khác bạn có nhận ra sứ điệp yêu thương của Ngài qua những gì xảy đến trong cuộc đời bạn không?

Chia sẻ: Biến cố nào trở thành “dấu lạ” cho bạn? Mời bạn chia sẻ.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi suy niệm, bạn nhớ xin ơn hoán cải theo Lời Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vẫn làm những dấu lạ mỗi ngày. Xin mở cho con cặp mắt đức tin để nhận biết chúng.

 

15/10/19 THỨ BA TUẦN 28 TN

Thánh Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT

Lc 11,37-41

TÔI, PHA-RI-SÊU!

 

Có một ông Pha-ri-sêu mời Chúa Giê-su đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước khi ăn. (Lc 11,37-38)

Suy niệm: Nghi thức thanh tẩy như rửa tay trước khi ăn, đối với những người Pha-ri-sêu thật quan trọng. W. Barclay mô tả những qui định về việc rửa tay này thật tỉ mỉ: phải dùng thứ nước dành riêng cho nghi thức này, phải đổ nước từ đầu ngón tay cho tới cổ tay, phải dùng tay này nắm lại kỳ cọ lòng bàn tay kia, sau đó lại đổ nước, lần này từ cổ tay đến đầu ngón tay. Nếu sai sót một chi tiết nào đều là có tội. Ông Pha-ri-sêu này “lấy làm lạ” vì Chúa Giê-su không rửa tay, bởi ông coi điều phụ tuỳ như điều chính yếu, coi hình thức bên ngoài thay thế tâm hồn bên trong.

Mời Bạn: Lắm khi, chúng ta chẳng khác gì ông Pha-ri-sêu này. Có một cái gì đó rất “Pha-ri-sêu” ở trong chúng ta. Chúng ta làm một việc gì đó được coi là đạo đức, như lần chuỗi, đi lễ, rước lễ chẳng hạn, và chúng ta dò xét thấy người khác không làm việc đó hoặc làm không giống mình. Thế là ta vội qui kết người đó là tội lỗi hay ít là không đạo đức bằng chúng ta. Như thế không phải là có một ông Pha-ri-sêu đang “ngự” trong lòng mình đó sao?

Chia sẻ: Bạn hãy so sánh thái độ của bạn khi phê phán chỉ trích ai với cũng thái độ của bạn khi bị người khác chê bai chỉ trích không? Bạn có thấy sự trái ngược không?

Sống Lời Chúa: Thay vì soi mói điều xấu nơi người khác, bạn nhận ra điều tốt nơi người khác và thành thật khen ngợi họ.

Cầu nguyện: Xin Chúa triệt hạ tận gốc rễ tính kiêu căng, khoe khoang và hám danh đang ẩn núp trong tâm hồn con.

 

16/10/19 THỨ TƯ TUẦN 28 TN

Thánh Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, trinh nữ

Lc 11,42-46

LỜI CHÚA ĐỔI MỚI CUỘC ĐỜI

 

“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11,42)

Suy niệm:Sứ mệnh loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Giê-su không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Có lúc người ta đón nhận và khen ngợi lời Ngài như “có uy quyền.” Thế nhưng, cũng có lắm khi người ta cho rằng lời ấy “chói tai.” Hôm nay một số người lại bảo rằng lời Ngài làm nhục họ. Để hiểu lời Đức Giê-su, ta phải đặt lời ấy trong một bối cảnh rộng lớn hơn: Ngài đến loan báo năm hồng ân, bao hàm cả ơn tha thứ. “Tội của con được tha” là Tin Mừng được loan báo cho mọi người. Ơn tha thứ của Thiên Chúa không áp đặt trên tội nhân, nhưng mời gọi họ mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Những lời “chói tai” lại là lời khai quang và chuẩn bị tâm hồn trở nên mảnh đất tốt đón nhận ơn tha thứ.

Mời Bạn:Không ít lần bạn thấy Lời Chúa “chói tai”, từ đó ngại ngùng đọc và suy niệm Lời Chúa. Hôm nay Lời Chúa giúp chúng ta nhận ra điều Chúa muốn khi loan báo lời hồng ân. Quả thật, Lời Chúa vừa “vạch nát tâm can,” vừa có sức cứu độ.

Chia sẻ:Vì sao bạn ngại đọc và suy niệm Lời Chúa?

Sống Lời Chúa:Đọc lại đoạn Lời Chúa ngày hôm nay, và xét xem mình có vấp phải những lầm lỗi như Chúa vạch ra không, rồi tìm cách sửa đổi.

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con yêu mến và chuyên cần suy niệm Lời Chúa. Ngay cả những lúc Lời Chúa mổ xẻ những lầm lỗi của con, xin cho con biết tri ân Chúa, và chân thành thưa với Chúa rằng chỉ có Chúa mới có những Lời ban sự sống đời đời. Amen.

 

17/10/19 THỨ NĂM TUẦN 28 TN

Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo

Lc 11,47-54

LỜI RĂN ĐE NGHIÊM KHẮC

 

“Khốn cho các người!...” (Lc 11,47)

Suy niệm: Chúa Giê-su là mục tử nhân lành và mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha luôn thương yêu và chúc lành cho con cái mình, vậy mà sao Ngài lại dùng những lời chúc dữ thật nặng nề: Khốn cho các người”? Mà đây đâu có phải là lần duy nhất Ngài thốt lên những lời như vậy! Thế nhưng, cha ông ta đã chẳng nói: “Yêu cho roi cho vọt” sao? Nói như vậy không có ý cho rằng Thiên Chúa giống như một người cha thích hành hạ, làm khổ nhục con cái để thoả mãn cơn nóng giận của mình. Trước sứ điệp Tin Mừng, các kinh sư và biệt phái vẫn giả hình và cứng lòng tới mức khó lòng hoán cải. Đau lòng, nhưng Chúa muốn chỉ ra cho họ biết, tự thâm tâm, họ đồng lõa với sự ác, đi theo vết xe đổ của cha ông, chứ không chỉ là lỗi lầm nhất thời. Những lời chúc dữ có nặng nề thật đấy, nhưng Ngài chỉ vẽ ra cho họ một viễn tượng, và mời gọi tự nguyện hoán cải. Và nhất là Ngài đã chấp nhận chịu chết trên cây thập giá như “đồ bị chúc dữ” để hoá giải chính lời chúc dữ. Qua con đường đó, phải chăng đã chẳng có những biệt phái và kinh sư hoán cải trở thành môn đệ Ngài như các ông Ni-cô-đê-mô, Giu-se A-ri-ma-thi-a, như thánh Phao-lô… sao?

Mời Bạn: Khi một biến cố đau thương xảy đến trong đời bạn, bạn có coi đó như một lời răn đe nghiêm khắc của Chúa trước sự cứng lòng của bạn, của người thân, của nhân loại không?

Chia sẻ: Bạn noi gương Chúa thế nào trong việc răn dạy những người mà bạn có trách nhiệm khi họ sai lỗi?

Sống Lời Chúa: Nhìn ngắm Chúa trên thánh giá và xin ơn đừng cứng lòng.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, con muốn chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh để con hoán cải và giúp tha nhân hoán cải.

 

18/10/19 THỨ SÁU TUẦN 28 TN

Thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

Lc 10,1-9

LỆNH LÊN ĐƯỜNG

 

“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” (Lc 10,2-4)

Suy niệm: Những chỉ thị của Đức Ki-tô phát lệnh lên đường cho các môn đệ đòi hỏi họ phải dám can đảm cắt đứt mọi thứ ràng buộc có thể làm cản trở bước chân người rao giảng Tin Mừng: - dứt bỏ quyến luyến đối với của cải: “đừng mang theo tiền, bao bị, giày dép”; - cắt đứt những mối quan hệ ràng buộc khiến người tông đồ trở nên trì trệ, nặng nề: “đừng chào hỏi ai dọc đường”; - dám liều mất cả sự an toàn bản thân để một mình đối mặt với những chống đối, và cả nguy hiểm nữa “như con chiên đi vào giữa bầy sói”. ĐHY Ph.Xav. Nguyễn Văn Thuận viết: “Dù là xích vàng, nếu bạn còn bị xiềng xích, bạn không thể lên đường được.”

Mời Bạn: Đã bao nhiêu lần bạn nghe lệnh lên đường này, nhưng đã mấy lần bạn thực sự lên đường? Mời bạn kiểm điểm: bạn còn quyến luyến cái gì thái quá khiến nó trở nên cồng kềnh đối với bạn và vì thế bạn không thể an bình tâm hồn, nói chi đến việc đem bình an đến cho người khác.

Chia sẻ: Đâu là thứ hành trang cồng kềnh còn tồn đọng trong đời sống của bạn khiến bạn không thể thực hiện lệnh lên đường của Chúa?

Sống Lời Chúa: Làm những hy sinh nho nhỏ (nhẫn nại trước những điều trái ý người thân gây ra, chấp nhận cách vui vẻ những sự cố thiếu tiện nghi trong cuộc sống…) để thực tập làm tông đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết luôn sẵn sàng hy sinh từ bỏ, để con cũng sẵn sàng đáp lại lệnh lên đường của Chúa gửi đến cho con mỗi ngày.

 

19/10/19 THỨ BẢY TUẦN 28 TN

Lc 12,8-12

SỨC MẠNH CỦA TRUYỀN THÔNG

 

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)

Suy niệm: Chỉ mới đây thôi, người ta mới nhận ra rằng văn hoá cũng là một lãnh vực làm ăn có lời mà có khi lời rất đậm. Bằng chứng là các điểm kinh doanh về văn hoá vẫn đua nhau mọc lên. Quả thật, không ai chối cãi sức mạnh của văn hoá qua các phương tiện truyền thông như sách vở, báo chí, phim ảnh, truyền hình, truyền thanh, internet, v.v... một sức mạnh xây dựng cũng lớn mà huỷ diệt cũng khủng khiếp. Hơn lúc nào hết, sứ mạng tuyên xưng danh Chúa “trước mặt thiên hạ” phải được đẩy mạnh bằng các phương tiện truyền thông hiện đại. Lời Chúa nghe được “trong phòng kín” có thể được chuyển ngay tức khắc thành “lời rao giảng trên mái nhà” mà ở mọi xó xỉnh xa xôi nhất trên thế giới đều có thể tiếp cận, truy cập được.

Mời Bạn: Người Ki-tô hữu tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ki-tô bằng chính cuộc sống của mình, điều đó đúng! Nhưng xin bạn đừng quên rằng nếu bạn không “nói” gì và không dùng những phương tiện truyền thông hiện đại để “nói” lên lời tuyên xưng của bạn, thì bạn đang bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng để loan báo Tin Mừng. Tệ hại hơn, bạn đang bỏ ngỏ cửa nhà bạn để những ảnh hưởng xấu ùa vào tác hại trên chính người thân của bạn.

Chia sẻ: Bạn có sáng kiến nào để phổ biến cho nhau cách tốt nhất những chứng từ loan báo Tin Mừng không?

Sống Lời Chúa: Dùng điện thoại, email, twitter, tin nhắn hay các phương tiện khác để chia sẻ cho bạn chứng từ sống đức tin mà bạn nhận được.

Cầu nguyện:Đọc kinh Lạy Cha.

 

20/10/19 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – C

Chúa Nhật Truyền Giáo

Lc 18,1-8

CỨ KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

 

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)

Suy niệm: Các sách Tin Mừng nói rất nhiều về việc cầu nguyện, không chỉ thuật lại những lời giáo huấn của Chúa Giê-su thúc giục chúng ta cầu nguyện, mà còn cho thấy chính Ngài là mẫu gương cầu nguyện cho các môn đệ. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện cách kiên trì. Và chính Ngài nêu gương cầu nguyện trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trước những biến cố quan trọng của đời sống. Ngài cầu nguyện không chỉ để cầu xin nhưng để kết hiệp mật thiết với Cha, để nhận biết thánh ý Cha, để chúc tụng, ngợi khen Cha… Ngài cầu nguyện không chỉ cho bản thân mình nhưng còn cho các môn đệ và những người khác, kể cả những người thù nghịch, những kẻ bắt bớ và giết hại Ngài. Có thể nói rằng, trong suốt cuộc sống tại thế của Chúa Giê-su từ đầu cho đến những giây phút cuối cùng trên thánh giá, Chúa vẫn coi cầu nguyện là chính lẽ sống của Ngài.

Mời Bạn: Đức tin và sự kiên trì cầu nguyện liên hệ mật thiết với nhau và cũng là điều kiện tiên quyết để lời cầu nguyện được nhậm lời. Bạn hãy dành ít phút kiểm điểm lại việc cầu nguyện của bản thân và ý thức tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời sống của người Ki-tô hữu như thế nào.

Sống Lời Chúa: Kiên trì cầu nguyện trong việc đọc kinh sáng tối, mà còn trong cả cuộc sống bằng việc hướng lòng lên Chúa với một lời nguyện tắt trước khi bắt đầu một công việc gì.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin giúp con kiên trì cầu nguyện cách chân thành, với tất cả tấm lòng của con. Amen.

 

21/10/19 THỨ HAI TUẦN 29 TN

Lc 12,13-21

AI DẠI, AI KHÔN?

 

“Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21)

Suy niệm: Nỗ lực thoát nghèo, làm giàu là nỗ lực đáng khích lệ và trân trọng. Thế nhưng, làm giàu để có nhiều tiền bạc của cải, rồi mải mê hưởng thụ cách ích kỷ, cũng như cậy dựa vào của cải ấy như thứ bảo đảm duy nhất, chắc chắn nhất cho cuộc đời, lại là điều sai lầm, mù quáng. Người phú hộ trong dụ ngôn là hình tượng cho mẫu người này. Ông xây kho lẫm tích trữ của cải và yên tâm hưởng thụ. Ông đã quên mất một sự thật hiển nhiên: mạng sống của ông có thể kết liễu bất cứ lúc nào, thậm chí ngay trong đêm nay. Như vậy, số phận của những người chỉ biết làm giàu cho mình, gia đình mình theo kiểu thế gian đã rõ ràng. Chúa Giê-su dạy ta một cách làm giàu khác: làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách dùng tiền của như phương tiện nâng đỡ người khác. Sâu xa hơn, làm giàu trước mặt Chúa còn là lắng nghe, hiểu thấu và thực thi ý định của Chúa qua Lời Ngài dạy. Lúc ấy, ta trở nên giàu có vì có Chúa là gia nghiệp đời đời của mỗi chúng ta.

Mời Bạn: Đứng trước những cám dỗ, mời mọc làm giàu cách bất chính hiện nay, bạn sẽ chọn lựa thế nào? Thà chấp nhận nghèo, đủ ăn đủ mặc với lương tâm thanh thản hay cứ làm giàu bằng bất cứ giá nào?

Sống Lời Chúa: Tiếp tục suy nghĩ Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay: Nếu trong đêm nay, Chúa gọi ta ra khỏi đời này, của cải ta đang có sẽ về tay ai? Ta đã biết làm giàu trước mặt Chúa chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con biết vượt qua lực hút của lợi lộc trần thế, biết làm việc để tích lũy của cải cho ngân hàng Nước Trời mai sau. Amen.

 

22/10/19 THỨ BA TUẦN 29 TN

Thánh Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng

Lc 12,35-38

TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

 

“Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về…” (Lc 12,36)

Suy niệm: “Theo Kinh thánh, chờ đợi không chỉ là điều ta phải thực hiện cho đến khi ta đạt điều ta chờ. Chờ đợi là thành phần của quá trình trở thành điều Chúa muốn ta trở thành” (Nhà thần học J. Ortberg). Sợi chỉ đỏ xuyên suốt đời người Ki-tô hữu là tâm tình chờ đợi, mong chờ Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang, chờ đợi Ngài đến với mình trong đời thường và ngày cuối đời. Thế nhưng, chờ đợi không có nghĩa là “ôm cây đợi thỏ”, khoanh tay không làm gì hết. Hai thái độ người môn đệ Chúa Ki-tô phải ghi nhớ là trung tín và khôn ngoan. Trung tín là tư thế của người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về, tư thế đang chu toàn bổn phận của mình cách tốt đẹp như Chúa đã giao phó cho mình. Khôn ngoan là ý thức mình đang chờ Chúa đến, một sự thật rõ ràng và chắc chắn.

Mời Bạn: “Hiện tại điều ta chờ đợi không quan trọng bằng những gì xảy đến cho ta đang lúc đợi chờ. Hãy tín thác trong khi chờ đợi” (Nhà văn M. Hale). Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵncho thấy tư thế người môn đệ Chúa Ki-tô trong thế giới hôm nay: làm tốt công việc bổn phận, đưa tinh thần Tin Mừng vào môi trường mình sống, với ý thức chờ đợi ngày Chúa quang lâm.

Sống Lời Chúa: Tôi định hướng lại cuộc đời mình: tôi đã chọn làm môn đệ Chúa, đời tôi quy hướng về việc đón chờ Chúa đến, mọi lựa chọn lớn nhỏ đều phải dựa trên tinh thần môn đệ Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa cho con tự do quyết định vận mạng đời mình, khi Chúa như người chủ đi ăn cưới giao phó mọi sự cho con. Xin cho con biết khôn ngoan và trung tín, như người đầy tớ hoàn thành tốt công việc hằng ngày của mình. Amen.

 

23/10/19 THỨ TƯ TUẦN 29 TN

Thánh Gio-an Ca-pét-ra-nô, linh mục

Lc 12,39-48

SỐNG TRƯỞNG THÀNH DƯỚI CÁI NHÌN CỦA CHÚA

 

“Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu ông chủ mới về’ thế rồi hắn bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa. Chủ hắn sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, ông sẽ tống cổ hắn đi, bắt chung số phận với những tên phản bội.” (Lc 12,45-46)

Suy niệm: Câu tục ngữ “Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm” áp dụng thật đúng vào hạng đầy tớ giả hình mà Đức Giê-su nói ở đây. Lợi dụng sự tín nhiệm của chủ, cậy vào quyền thế, sống bê tha truỵ lạc và hà hiếp áp bức đồng loại: chân dung tên đầy tớ bất lương ấy tưởng rằng chỉ có trong dụ ngôn, sao lại giống hệt với đời thường đến thế! Trong thế giới hiện nay, Thiên Chúa dường như đi vắng khi Ngài im lặng trước những người xưng mình là “đầy tớ của dân” nhưng lại thị oai tác quái với “chủ” của mình. Những điều Chúa Giê-su mô tả không ngờ lại mang tính hiện thực xã hội cao như vậy.

Mời Bạn: Bạn nhớ, ở đây, sự giả dối, tính huởng thụ ích kỷ và cách cư xử tàn nhẫn đối với tha nhân đồng nghĩa với phản bội: “Chủ sẽ bắt hắn chung số phận với những tên phản bội.” Và cũng nhớ rằng Chúa không bao giờ đi vắng, nhưng luôn hiện diện trong cuộc đời bạn. Ý thức như thế bạn sẽ trưởng thành để luôn sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa và cư xử nhân ái với đồng loại.

Sống Lời Chúa: Luôn dâng lên Chúa một lời nguyện tắt trước mỗi công việc để ý thức Ngài đang hiện diện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành trong cuộc sống của chúng con. Xin giúp chúng con luôn ý thức điều đó để chúng con biết sống trưởng thành dưới cái nhìn yêu thương của Chúa.

 

24/10/19 THỨ NĂM TUẦN 29 TN

Thánh An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục

Lc 12,49-53

SỰ BÌNH AN ĐÍCH THỰC

 

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?... Không phải thế đâu, nhưng là sự chia rẽ.” ( Lc 12,51)

Suy niệm: Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di vì quyết liệt sống theo Tin Mừng nên đã bị người thân trong gia đình loại bỏ. Thánh An-rê Kim Thông bị chính người cháu ruột của mình phản bội, truy tố lên quan phủ chỉ vì ngài thường sửa dạy, nhắc bảo đứa cháu hoang đàng này trở về đức tin công giáo. Rất nhiều chuyện ‘trống đánh xuôi kèn thổi ngược’ như thế đã xảy ra trong các gia đình suốt 20 thế kỷ Ki-tô giáo, chỉ vì kẻ thì theo người thì chống Đức Giê-su. Ta hiểu tại sao Đức Giê-su tuyên bố rằng Người “đem đến sự chia rẽ.”

Mời Bạn nghe chứng từ của một người đàn ông thất nghiệp: “Vâng, dù có năng lực và học vị, tôi vẫn đang thất nghiệp! Chuyện như sau: Sau khi du học trở về, tôi đã có một công việc tốt với lương khá cao, nhưng sau đó tôi cảm thấy không bình an khi biết rằng đó là những đồng tiền đến từ tham nhũng, hối lộ… Tôi đã tỏ ý không thỏa hiệp với công việc làm ăn của họ, thế là tôi bị loại trừ ngay giữa nhóm đồng nghiệp của mình. Tôi đã xin nghỉ việc và hiện tại tôi cảm thấy bình an trong tâm hồn. Tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi tìm được việc làm thích hợp khác trong tương lai.”

Chia sẻ: Anh bạn trên đây đã không chấp nhận hy sinh sự bình an trong tâm hồn để đổi lấy tiền bạc. Bạn nhận xét gì về sự chọn lựa của anh ta?

Sống Lời Chúa: Trung thành với Chúa ngay trong những điều nhỏ: sẵn sàng chịu thiệt thòi, không thoả hiệp với những gì đối nghịch với Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một đức tin kiên vữnglòng mến nồng nàn, để con luôn chọn Chúa là niềm bình an đích thực. Amen.

 

25/10/19 THỨ SÁU TUẦN 29 TN

Lc 12,54-59

NHẬN RA DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

 

Đức Giê-su nói với đám đông: “Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)

Suy niệm: Theo kinh nghiệm dân gian, người Do-thái biết rằng khi mây kéo lên ở phía tây, trời sẽ có mưa; hoặc thấy gió nồm thổi, họ biết ngay trời sẽ oi bức (x. Lc 12,54-55). Chúa Giê-su muốn họ dùng kinh nghiệm ấy để “đọc” các dấu chỉ của thời đại, hầu có thể ứng phó kịp thời với những đổi thay. Cái khó nhất trong đời sống đức tin là tỉnh táo nhận ra cái nào là dấu chỉ đáng quan tâm, cũng như nhạy bén nhận ra ý Chúa mời gọi phải làm gì qua những dấu chỉ ấy. Các đạo sĩ từ phương Đông đã nhận ra Con Thiên Chúa chào đời qua dấu chỉ ánh sao lạ. Rồi Đấng Cứu Thế xuất hiện, với lời rao giảng khôn ngoan, với những phép lạ kỳ diệu, lẽ ra phải là một dấu chỉ lớn nhất cho người đương thời, thế nhưng họ thiếu nhạy bén để nhận ra chân tướng của Ngài. Hầu như các dấu chỉ không dễ dàng nhận biết, đúng là Nước Trời chỉ mạc khải cho những người bé mọn.

Mời Bạn: Giáo Hội đang phải đương đầu với những khủng hoảng, có người bi quan nghĩ rằng không thể vượt qua. Còn bạn, qua những sự kiện đó, bạn có thể đọc ra được dấu chỉ tích cực để nhận biết Chúa đang mời gọi bạn làm gì để xây dựng Hội Thánh không?

Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ Ma-ri-a, hãy ghi nhớ và suy niệm trong lòng những gì đang xảy ra để nhận biết và thực thi thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng khôn ngoan và luôn dùng những cách thế khác nhau để bày tỏ thánh ý. Xin cho chúng con một tinh thần sáng suốt trước những dấu chỉ của thời đại, hầu biết phân biệt phải trái để luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen.

 

26/10/19 THỨ BẢY TUẦN 29 TN

Lc 13,1-9

HOA TRÁI BỐN MÙA

 

“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái. Nếu không, thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc 13,8-9)

Suy niệm: Ai trồng cây cũng trông mong ăn trái, nhưng chẳng phải cây nào cũng cho trái, nhất là trái ngon. Cây lại ra trái theo mùa vụ. Ít có giống nào ra trái quanh năm. Thế mà Chúa “trồng” chúng ta trong cuộc đời để chúng ta cho hoa trái và phải đâm hoa kết trái bốn mùa và trong mọi thời tiết dù có khắc nghiệt đến mấy đi nữa!!! Nhưng đời sống thiêng liêng đâu có mùa vụ. Những mùa phụng vụ trải rộng quanh năm, Giáo Hội dùng để “bón phân tưới tắm” cho cây tín hữu.

Mời Bạn: Bạn ơi, có bao giờ bạn nghe người ta diễu cợt: “Anh ấy, chị ấy theo đạo hồi hồi” – nghĩa là ba hồi giữ đạo, ba hồi không. Tưởng là đùa thế nhưng đó lại là điều có thật! Nhiều khi người đó lại chính là bạn hoặc là người thân. Những lúc chúng ta không còn đâm hoa kết trái thiêng liêng, đó là lúc chúng ta không còn sống trọn vẹn niềm Tin, Cậy, Mến. Bạn hãy sẵn sàng đón nhận sự chăm bón của Giáo Hội bằng cách lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Giao Hoà thường xuyên chứ không đợi đến “mùa lễ trọng”.

Chia sẻ: Những hoa trái thiêng liêng bạn có thể “sinh sản” được kể tên trong Kinh Hoà Bình. Bạn thử liệt kê những loại trái ngon ngọt đó và thảo luận với nhau về cách làm thế nào để cho những loại trái cây đó được trổ sinh phong phú trong đời sống Ki-tô hữu của mình.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chọn một loại “trái cây” trong vườn cây trái “Hoà Bình” đó để trao tặng cho nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

 

27/10/19 CHÚA NHẬT 30 TN – C

Lc 18,9-14

NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC THỨ THA

 

“Người này khi trở xuống về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không.” (Lc 18,14)

Suy niệm: Tại sao người thu thuế được coi là công chính, được ơn cứu độ, còn người Pha-ri-sêu lại không? Trước hết, ta phải công nhận ông này đạo đức đúng như lời ông nói: ăn chay tuần hai lần, đóng thuế Đền thờ đến mười phần trăm lợi tức, một con số lớn lắm! Thế nhưng, việc ông tự cho mình là công chính và khinh miệt người anh em thu thuế đang ở trong Đền thờ, lại là hành vi kiêu ngạo, lỗi đức bác ái. Ông đến với Chúa, nhưng ông không cần Ngài, mà chỉ để khoe khoang công trạng của mình. Ông không cần Chúa, làm sao có thể được ơn cứu độ? Trái lại, người thu thuế ý thức mình là kẻ tội lỗi, biết đấm ngực ăn năn, xác tín mình cần đến Chúa, ơn tha thứ của Ngài. Thái độ khiêm hạ của anh đẹp lòng Chúa, Đấng “nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52). Lòng khiêm tốn là phương cách hữu hiệu để mở kho tàng tha thứ của Chúa, ơn cứu độ của Ngài.

Mời Bạn: Bạn cần Chúa trong cuộc đời, cần lòng tha thứ của Chúa, cần được Ngài cứu chuộc, được ơn công chính hóa. Dẫu vậy, đừng lạm dụng lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót ấy bao giờ cũng đi kèm điều kiện là con người phải nhận ra tại sao mình được tha thứ.

Sống Lời Chúa: Không ai công chính bằng Thiên Chúa. Tập sống công chính chính là tập sống tha thứ cho anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con ý thức mình cần đến ơn tha thứ, sự cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho con biết Chúa và cho con biết con. Biết Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, và biết con mọn hèn yếu đuối. Nhờ thế, con sẽ sống khiêm nhường hơn. Amen.

 

28/10/19 THỨ HAI TUẦN 30 TN

Thánh Si-mon và Giu-đa, tông đồ

Lc 6,12-19

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

 

Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông. (Lc 6,17)

Suy niệm: Thầy Giê-su không chọn các Tông đồ một cách ngẫu nhiên, tùy hứng, theo cảm tính, nhưng sau một lần cầu nguyện “xuyên đêm” với Chúa Cha. Thầy cũng không sai các Tông đồ đi loan báo Tin Mừng Nước Trời liền sau khi các ông được chọn, nhưng là sau một thời gian đủ chín muồi “ở lại” với Người. Lúc được chọn, các Tông đồ được đưa lên núi; và sau đó, các ông “xuống núi” cùng Thầy. Ba năm “trên núi” ở lại với Thầy là thời gian quý báu giúp các ông gần gũi thân thiết với Thầy, hiểu con người và sứ vụ của Thầy hơn, để rồi một ngày kia, các ông có thể đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng của Thầy. Chúng ta cũng vậy thôi, thật quý giá biết bao những giây phút ở lại với Chúa! Cùng đi với Chúa lên núi cao để nối kết mối tình thân với Người, người tông đồ có thêm lửa để cùng đi với Chúa xuống núi, sống niềm vui Tin Mừng cùng với những anh em, chị em của mình.

Mời bạn: “Được thánh tẩy và được sai đi” là chủ đề sứ điệp tháng 10 truyền giáo năm nay của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhằm cổ võ cho việc loan báo Tin Mừng. Được gia nhập vào Hội Thánh Chúa, lãnh nhận ân sủng làm con cái Thiên Chúa, bạn được sai đi để chia sẻ ân huệ đó cho con người. Hai thánh Si-mon và Giu-đa là mẫu gương tông đồ truyền giáo ấy cho bạn. Bạn ý thức ơn gọi và sứ vụ của mình chưa?

Sống Lời Chúa: Mời Chúa cùng làm, cùng đi với bạn khi bạn bắt đầu một dự định, hay khi bắt tay làm một việc gì.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, được cùng đi với Chúa là một ân huệ cao quý. Xin cho con luôn cảm nghiệm niềm vui khi có Chúa ở cùng và sống chứng tá Tin Mừng mỗi ngày. Amen.

 

29/10/19 THỨ BA TUẦN 30 TN

Lc 13,18-21

NHỎ BÉ MÀ MẠNH MẼ

 

“Hạt cải lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” (Lc 18,19)

Suy niệm: “Nhỏ như hạt cải” là thành ngữ của người Do Thái, để chỉ những gì bé nhỏ, không đáng kể. Chẳng hạn: Vết thương nhỏ như hạt cải là vết thương nhẹ, không nguy hiểm gì. Nước Trời được so sánh như hạt cải, nghĩa là Nước Trời có khởi đầu nhỏ bé, không là gì cả; thế nhưng, với thời gian, Nước Trời ấy tăng trưởng, lan rộng khắp thế giới, tựa như cây cải cao lớn chim trời đến làm tổ trên cây được. Điều quý giá nơi hạt giống bé nhỏ ấy chính là sức sống mãnh liệt bên trong, có thể lớn lên thành cây to cho chim trời đến núp bóng. Trên phương diện thiêng liêng, hạt giống nhỏ bé ấy cũng chính là đức tin của chúng ta. Hạt giống đức tin cũng xem ra rất nhỏ bé và lặng lẽ, nhưng nó có sức “chuyển núi dời non” (x. Mt 17,20) và đem lại cho con người những kho tàng còn quý giá hơn vàng bạc bội phần, đó là sự sống đời đời, điều mà mọi người -dù giàu hay nghèo- ai cũng khát khao kiếm tìm.

Mời Bạn: Bạn và tôi đều ý thức chúng mình còn yếu niềm tin và cần phải xin Chúa tăng thêm đức tin. Không sai. Nhưng bạn nên nhớ rằng còn có trách nhiệm đối với đức tin của người khác, nghĩa là bạn cần có sự nhạy bén để nhận ra và tích cực cộng tác để làm cho đức tin ấy không chỉ lớn lên trong bạn mà còn toả sáng đến với tha nhân.

Sống Lời Chúa: “Ai trung tín trong việc nhỏ thì trung tín trong việc lớn.” Tâm niệm như vậy để chúng ta xây dựng cây đức tin từ những việc nhỏ nhất của cuộc sống hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho đức tin của chúng con lớn bằng hạt cải, để chúng con đủ sức diễn tả tình yêu mạnh mẽ của Chúa nơi cuộc đời chúng con.

 

30/10/19 THỨ TƯ TUẦN 30 TN

Lc 13,22-30

GIỜ ĐÃ ĐIỂM

 

“Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.” (Lc 13,27)

Suy niệm: Ông chủ trong dụ ngôn quả là phũ phàng: đã không thèm nhìn mặt lại còn chửi rủa thậm tệ những người đã từng đồng bàn ăn uống với ông. Mà ông làm thế chỉ vì một lý do xem ra rất cỏn con: Họ đã không vào đúng cửa – cánh cửa hẹp – và hơn nữa, họ đã không đến đúng giờ – mà “giờ” của ông thì bất ngờ như kẻ trộm. Thế nhưng, sự bất thường trong dụ ngôn lại là điều Chúa muốn nhấn mạnh: Lời Chúa không chấp nhận một một trạng thái bình bình, “không nóng không lạnh”, hay khoan giãn, khất lần khất lữa. Quả thật, Thiên Chúa đã hết sức nhẫn nại khi Ngài chờ đợi chúng ta “cho đến mùa gặt”. Nhưng một khi “giờ đã điểm”, cửa phòng tiệc đã đóng thì không mở ra nữa.

Mời Bạn: Có những người nghĩ rằng họ đã được rửa tội, được gọi là “có đạo”, như thế đã là đủ rồi. Họ có thể đang hưởng nhờ ơn ích từ cộng đoàn, từ những người đi trước, nhưng chính họ lại không góp phần xây dựng cộng đoàn mình đang sống. Thiên Chúa đã ban cho họ nhiều đặc ân và cơ hội, nhưng họ đã sống thờ ơ và lãng phí. Thế rồi khi giờ của họ đã điểm, họ lại bị lọt sổ, bị loại ra ngoài. Liệu bạn có ở trong số này không?

Chia sẻ: Lời Chúa luôn đòi bạn đáp lại cách triệt để và dứt khoát. Bạn có chấp nhận đáp lại như thế không?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi nhận ra tiếng Chúa mời gọi, bạn đáp lại ngay tức khắc, ví dụ tới giờ thức dậy, bạn dậy ngay; hoặc tới giờ đi lễ bạn xếp lại công việc để đi lễ, không làm ráng…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh của Ngài để con có thể vượt thắng yếu đuối của bản thân để mỗi ngày con sống đẹp lòng Chúa hơn.

 

31/10/19 THỨ NĂM TUẦN 30 TN

Lc 13,31-35

CAN ĐẢM LÀM VIỆC PHẢI LÀM

 

“Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.” (Lc 13,32)

Suy niệm: “Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại chẳng phải là việc sinh tử: điều quan trọng là can đảm tiếp tục những gì cần làm” (Thủ tướng Anh W. Churchill). Trước lời cảnh báo của người Pha-ri-sêu về đe dọa của vua Hê-rô-đê, Đức Giê-su chẳng hề nao núng. Ngài vẫn tiếp tục trừ quỷ và chữa bệnh như mọi ngày, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Cáo già như Hê-rô-đê không làm Ngài chùn bước, đá vấp phạm như Phê-rô chẳng cản nổi bước chân tiến về Giê-ru-sa-lem của Thầy. Chỉ khi đến ngày thứ ba, việc loan báo Tin Mừng Nước Trời bằng cuộc Khổ nạn-Phục sinh của Ngài mới hoàn tất. Trên thập giá, Ngài có thể thưa với Cha: “Thế là đã hoàn tất” (Ga 19,30).

Mời Bạn:“Một khoảnh khắc can đảm có thể làm thay đổi ngày của bạn. Một ngày có thể thay đổi cuộc đời bạn. Và một cuộc đời có thể thay đổi thế giới” (M. Robbins). Can đảm là sức mạnh giúp ta vượt qua những cái quen thuộc. Bạn quen với sự cầu an, tìm sự an toàn cho bản thân, tránh né sự bạo dạn của Tin Mừng. Bạn gắn bó với các thói quen trái ngược với điều răn Chúa. Hôm nay bạn có can đảm vượt qua chưa? Một lần can đảm sẽ làm thay đổi đời bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi can đảm nói không với một thói xấu, hoặc can đảm nói không với việc muốn trả đũa một người xúc phạm đến mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa nêu gương can đảm anh hùng cho con không chùn bước trước lời đe dọa. Xin cho con vượt qua những nỗi sợ: sợ khổ, sợ mệt, sợ mất, sợ dư luận, sợ nhọc thân… để có thể can đảm thi hành sứ vụ Ki-tô hữu của mình. Amen

 

You are here: Trang chủ >> Lời Chúa >> 5 phút Lời Chúa