Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11 - 20/4/2019
Ngày đăng: 11/04/2019

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 11 - 20/4/2019

11/04/19 THỨ NĂM TUẦN 5 MC
Th. Ta-nít-lao, giám mục, tử đạo