Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Thơ: GIỌT MÁU HÙNG ANH
Ngày đăng: 17/11/2018

GIỌT MÁU HÙNG ANH

 

Bao vết máu thắm sâu lòng đất mẹ

Những người con đi rao giảng Tình Yêu

Những Anh Hùng mang tình Chúa phong nhiêu

Chân vững bước hiên ngang liều thân xác

 

Lòng vẫn một đức tin ngời ánh sáng

Giơ cao tay nâng thập giá huy hoàng

Điểm oai phong vào khuôn mặt nhân gian

Cười ngạo nghể dù thịt tan xương nát

 

Hồn các thánh hiển linh còn bàng bạc

Trên quê hương dầu chưa hết lầm than

Chắp tay cầu khấn nguyện chốn cao sang

Xin cho Nước Việt Nam nhiều ân phúc

 

Đoàn con trẻ mang thăng trầm vinh nhục

Của cha ông làm lẽ sống niềm tin

Đến muôn đời xin mãi được tôn vinh

Lòng can đảm Thánh Hùng Anh Tử Đạo!

 

Nguyễn Phước Lữ Hành

Chúa Nhật XXXIII TNB (18/11/2018)

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Trang chủ >> Văn hóa >> Kỹ năng sống