Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
CÁO PHÓ: Ông Phanxico Xavie Lê Quốc Nam - Sinh Năm: 1969, QQ: Sài Gòn. Được Chúa gọi về Ngày: 06/01/2021. Hưởng dương: 52 tuổi
Ngày đăng: 07/01/2021

You are here: Trang chủ >> Danh mục >> Tin buồn