Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Cộng đoàn Giáo xứ Hải Sơn chúc mừng 7 cháu sơ sinh và gia đình nhân ngày các cháu được nhận bí tích Rửa tội tháng 01/2020
Ngày đăng: 06/01/2020

Cộng đoàn Giáo xứ Hải Sơn chúc

mừng 10 cháu sơ sinh và gia đình

nhân ngày các cháu được nhận bí tích Rửa tội

tháng 01/2020

 

 

TV - BHG 

 

Các tin khác
You are here: Trang chủ >> Danh mục >> Tin vui