Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật 29 TN B
Ngày đăng: 23/10/2018

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật 29 TN B

 

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật 29 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 10,35-45

I. TIN MỪNG
 
35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? "37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? "39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."
 
41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
35 Then James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you."
36 He replied, "What do you wish (me) to do for you?"
37 They answered him, "Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left."
38 Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with which I am baptized?"
39 They said to him, "We can." Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;40 but to sit at my right or at my left is not mine to give but is for those for whom it has been prepared."
41 When the ten heard this, they became indignant at James and John.
42 Jesus summoned them and said to them, "You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. 
43 But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;44 whoever wishes to be first among you will be the slave of all. 
45 For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."

II. HỎI THƯA

01. Hỏi : Khi xin được ngồi bên hữu, bên tả Thầy, hai ông nghĩ tới điều gì ?
          - Thưa : Quyền hành, chức tước, bổng lộc.

02. Hỏi : “Chén Thầy sắp uống” tượng trưng cho điều gì ?
          - Thưa : Những đau khổ, hy sinh và cái chết.

03. Hỏi : “Phép rửa Thầy sắp chịu”ám chỉ việc gì ?
          - Thưa : Việc Người sẽ bị dìm trong lòng đất khi chết và được an táng trong mồ.

04. Hỏi : Chấp nhận lời đề nghị của Chúa Giêsu, cuộc đời của ông Giacôbê và Gioan thế nào ?
          - Thưa : Ông Giacôbê sẽ là vị tử đạo đầu tiên ở Giêrusalem ; ông Gioan sẽ phải chịu bắt bớ thời hoàng đế Néron, bị lưu đầy và chết tại đảo Patmos.

05. Hỏi : “Giá chuộc” là gì ?
          - Thưa : Số tiền bỏ ra để mua sự giải thoát cho một tù nhân, hoặc để chuộc lại một người đang làm nô lệ.

06. Hỏi : “Giá chuộc” mà Đức Giêsu nói ở đây nghĩa là gì ?  
          - Thưa : Người chấp nhận trải qua cuộc tử nạn và phục sinh theo thánh ý Chúa Cha giống như giá chuộc để đền tội thay và giải thóat mọi người khỏi án chết muôn đời.

07. Hỏi : Ham mê danh vọng đem đén những hậu quả nào ?
          - Thưa : Kiêu căng, mưu mô, độc ác, gian dối, hà hiếp, bóc lột ..

III. TRẮC NGHIỆM

01. Khi xin được ngồi bên hữu, bên tả Thầy, hai ông nghĩ tới điều gì ?
 a. Quyền hành
             b. Chức tước
           c. Bổng lộc
            d. Cả a, b và c đúng.  
  
       
02. “Chén Thầy sắp uống” tượng trưng cho điều gì ?
 a. Những đau khổ,   
             b. Những hy sinh
            c. Cái chết.
            d. Cả a, b và c đúng.  

03. “Phép rửa Thầy sắp chịu” ám chỉ việc gì ?  
 a. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa.
            b. Việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ.
             c. Việc Chúa Giêsu sẽ bị dìm trong lòng đất khi chết và được an táng trong mồ.
             d. Chỉ có a và b đúng.  
         
 
04. Chấp nhận lời đề nghị của Chúa Giêsu, cuộc đời của ông Giacôbê và Gioan thế nào ?  
 a. Sẽ chịu vị tử đạo
             b. Phải chịu bắt bớ
            c. Bị lưu đầy và chết
             d. Cả a, b và c đúng.   

05. “Giá chuộc” là gì ?  
 a. Ân sủng Thiên Chúa ban cho con người được sống dồi dào.
             b. Số tiền bỏ ra để mua sự giải thoát cho một tù nhân.
             c. Số tiền bỏ ra để chuộc lại một người đang làm nô lệ.
             d. Chỉ có b và c đúng.  
      
   
06. “Giá chuộc” mà Đức Giêsu nói ở đây nghĩa là gì ?  
a. Vinh quang Chúa Giêsu được lãnh nhận sau cái chết đau thương của Ngài.
           b. Vinh quang Chúa Giêsu nhận được từ mọi thụ tạo tôn vính Ngài.
          c.  Người chấp nhận trải qua cuộc tử nạn và phục sinh theo thánh ý Chúa Cha giống như giá chuộc để đền tội thay và giải thóat mọi người khỏi án chết muôn đời.
           d. Cả a, b và c đúng.  
     
    
07. Ham mê danh vọng đem đén những hậu quả nào ?
 a. Hà hiếp, bóc lột
             b. Kiêu căng, mưu mô
            c. Độc ác, gian dối
             d. Cả a, b và c đúng.
   
         
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“ Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,
nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
Tin Mừng thánh Máccô 10,39-40
 
III. TRẮC NGHIỆM
01. d. Cả a, b và c đúng.  
02. d. Cả a, b và c đúng.  
03. c. Việc Chúa Giêsu sẽ bị dìm trong lòng đất khi chết và được an táng trong mồ.
04. d. Cả a, b và c đúng.      
05. d. Chỉ có b và c đúng.  
06. c.  Người chấp nhận trải qua cuộc tử nạn và phục sinh theo thánh ý Chúa Cha giống như giá chuộc để đền tội thay và giải thóat mọi người khỏi án chết muôn đời.
07. d. Cả a, b và c đúng.   
Gb. Nguyễn Thái Hùng
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh