Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 25 TN B
Ngày đăng: 21/09/2018

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 25 TN B

HỌC HỎI LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 25 TN B


Tin Mừng thánh Máccô 9,30-37

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
 

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."


30 They left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it.

31 He was teaching his disciples and telling them, "The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death he will rise."

32 But they did not understand the saying, and they were afraid to question him.

33 They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, "What were you arguing about on the way?"

34 But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest.

35 Then he sat down, called the Twelve, and said to them, "If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all."

36 Taking a child he placed it in their midst, and putting his arms around it he said to them,37 "Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the one who sent me."


II. HỎI THƯA


01. Hỏi : Tin Mừng hôm nay tóm tắt những điểm chính nào ?

- Thưa : Chúa Giêsu tiên báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn và phục sinh mà Người sắp trải qua; Chúa Giêsu đã dạy các ông bài học về sự khiêm nhường phục vụ của người môn đệ và Chúa Giêsu đòi các ông phải quan tâm đến những người nghèo khổ bé nhỏ, tượng trưng bằng một đứa trẻ được Người đặt giữa các ông. Người còn tự đồng hóa mình với những kẻ bé nhỏ này.


02. Hỏi : Khi loan báo cuộc Thương Khó của mình, Chúa Giêsu đã cô đọng và thể hiện điều gì ?

- Thưa : Sự đau khổ của những người công chính, thân phận bị bách hại của các ngôn sứ và cái chết của những vị tử đạo.


03. Hỏi : Khi Chúa Giêsu nói về chính mình bằng cụm từ "Con Người”, làm chúng ta nhớ đến một nhân vật bí nhiệm và uy quyền được ngôn sứ Đanien nói tới mà ngày tận thế sẽ đến trên đám mây để làm gì ? (Đn 7,1 3-14).

- Thưa : Phán xét loài người.


04. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó; tại sao thánh sử Máccô lại viết: ‘Các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người’ ?

- Thưa : Vì các ông chưa có ý niệm gì về mầu nhiệm thập giá nên cảm thấy rất buồn khi nghe Thầy loan báo điều này (x. Mt 17,23) ; vì sợ bị quở trách như ông Phêrô trước đó (x. Mc 8,33) ; vì sợ phải đối diện với sự thật không như ý mình muốn !


05. Hỏi : Khi được Chúa Giêsu hỏi : “Dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy?” Các ông đã làm thinh. Việc này nói lên điều gì ?

- Thưa : Chúa Giêsu cho thấy Người luôn quan sát từng lời nói và cử chỉ hành động của các ông để giáo huấn ; Các môn đệ đã nhận ra khuyết điểm của các ông là ham muốn địa vị quyền hành, trái với tinh thần khiêm nhượng phục vụ mà Chúa Giêsu luôn nêu gương và chỉ dạy.


06. Hỏi : “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” : Em nhỏ trong câu này tượng trưng cho ai ?

- Thưa : Người nghèo khó tầm thường, những kẻ vô danh tiểu tốt, những người tàn tật, yếu đuối, bị bỏ rơi..


07. Hỏi : “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người” : Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh điều gì ?

- Thưa : Tinh thần khiêm tốn phục vụ mà môn đệ phải có là tự hạ, sẵn sàng phục vụ tha nhân vô điều kiện và trở thành người tôi tớ hầu hạ mọi người.
 

III. TRẮC NGHIỆM
 

01. Tin Mừng hôm nay tóm tắt những điểm chính nào ?

a. Chúa Giêsu tiên báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn và phục sinh mà Người sắp trải qua.

b. Chúa Giêsu đã dạy các ông bài học về sự khiêm nhường phục vụ của người môn đệ.

c. Chúa Giêsu đòi các ông phải quan tâm đến những người nghèo khổ bé nhỏ, tượng trưng bằng một đứa trẻ được Người đặt giữa các ông. Người còn tự đồng hóa mình với những kẻ bé nhỏ này.

d. Cả a, b và c đúng.
 

02. Khi loan báo cuộc Thương Khó của mình, Chúa Giêsu đã cô đọng và thể hiện điều gì ?

a. Sự đau khổ của những người công chính,

b. Thân phận bị bách hại của các ngôn sứ,

c. Cái chết của những vị tử đạo.

d. Cả a, b và c đúng.
 

03. Khi Chúa Giêsu nói về chính mình bằng cụm từ "Con Người”, làm chúng ta nhớ đến một nhân vật bí nhiệm và uy quyền được ngôn sứ Đanien nói tới mà ngày tận thế sẽ đến trên đám mây để làm gì ? (Đn 7,1 3-14).

a. Phán xét loài người

b. Cứu chuộc loài người

c. Bênh vực loài người

d. Cả a, b và c đúng.
 

04. Khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó; tại sao thánh sử Máccô lại viết: ‘Các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người’ ?

a.  Vì các ông chưa có ý niệm gì về mầu nhiệm thập giá nên cảm

thấy rất buồn khi nghe Thầy loan báo điều này (x. Mt 17,23).

b. Vì sợ bị quở trách như ông Phêrô trước đó (x. Mc 8,33),

c. Vì sợ phải đối diện với sự thật không như ý mình muốn !

d. Cả a, b và c đúng.
 

05. Khi được Chúa Giêsu hỏi : “Dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy?” Các ông đã làm thinh. Việc này nói lên điều gì ?

a. Chúa Giêsu cho thấy Người luôn quan sát từng lời nói và cử chỉ hành động của các ông để giáo huấn.

b. Các môn đệ đã nhận ra khuyết điểm của các ông là ham muốn địa vị quyền hành, trái với tinh thần khiêm nhượng phục vụ mà Chúa Giêsu luôn nêu gương và chỉ dạy.

c. Các ông luôn tìm kiếm cách thực hiện thánh ý Thiên Chúa.

d. Chỉ có a và b đúng.
 

06. “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón

chính Thầy” : Em nhỏ trong câu này tượng trưng cho ai ?

a. Người nghèo khó tầm thường

b. Những kẻ vô danh tiểu tốt,

c. Những người tàn tật, yếu đuối, bị bỏ rơi..

d. Cả a, b và c đúng.
 

07. “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm

người phục vụ mọi người” : Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh điều gì ?

a. Tinh thần khiêm tốn phục vụ mà môn đệ phải có là tự hạ,

b. Sẵn sàng phục vụ tha nhân vô điều kiện

c. Trở thành người tôi tớ hầu hạ mọi người.

d. Cả a, b và c đúng.
 

VI. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy,

là tiếp đón chính Thầy."

Tin Mừng thánh Máccô 9, 37
 

III. Lời giải đáp

01. d. Cả a, b và c đúng.

02. d. Cả a, b và c đúng.

03. a. Phán xét loài người

04. d. Cả a, b và c đúng.

05. d. Chỉ có a và b đúng.

06. d. Cả a, b và c đúng.

07. d. Cả a, b và c đúng.
 

NGUYỄN THÁI HÙNG

You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh